Korrigering i marknadsföringsmaterialet för emission med sista teckningsdag 15 februari

2018-01-16

Produktbroschyr: 
GAP Aktieindexobligation Emerging Markets Select Fixed Best 85% Skydd nr 3292: Räkneexemplet på sidan 10 är fel i tabellen "totalt återbetalat belopp" samt "effektiv årsavkastning". Felet är korrigerat i det digitala materialet. Du hittar PDFen här >>

Warrant Sverige Bonus nr 3310: Emissionkursen är 10 000 kr och inte 11 000 kr. Felet är korrigerat i det digitala materialet. Nya broschyrer och teckningsanmälan kommer även skickas ut per post. 

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531/VAT nor SE663000323101        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.