Korrigeringar trycksaker emission oktober 2016

2016-10-05

Korrigeringar av marknadsföringsmaterial emission med sista teckningsdag 13 oktober 2016.

Upddatering 10 oktober 2016:
Kreditobligation Stena 6 år nr 2820

Följande mening på sid 2 har tagits bort "Den sista giltlighetsdagen för emittentens prospekt är den 22 juni 2017. Emittenten kommer i samband med giltlighetsperioden upphörande att publicera ett nytt prospekt med slutliga villkor för erbjudandet och placeringen". Länk till aktuellt prospekt hittar du här.

Uppdatering 5 oktober 2016:
Warrant Råvarubolag Select Fixed Best nr 2830

Räkneexempel på sidan 4 är beräknat på en deltagandegrad på 1,0, när det i själva verket ska vara 1,2 i deltagandegrad. Korrekt räkneexempel finns i denna broschyr.

***

Aktieobligation USA Fixed Best 90% Skydd 3 år USD nr 2823 och Aktieobligation Råvarubolag Select Fixed Best 90% Skydd 3 år USD nr 2824.

Räkneexempel på sidan 4 och 6. Skyddat belopp är 90% och inte 100% som räkneexemplet visar. Korrekt räkneexempel finns i denna broschyr.

Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2828

Sidan 4, exempel 3 i räkneexemplet: Effektiv årsavkastning ska vara -12,9%.

Autocall Läkemedel Kvartalsvis Plus/Minus nr 2829

På sidan 4 i tabellen med data för underliggande aktier ska rubriken på kolumn 5 vara "Est. P/E-tal 2016". Tidigare stod det 2015.

Samlingsbroschyr

Sprinter Verkstad kupong nr 2825 på sidan 11: Fel år angivet för löptiden, det ska vara riskbarriär efter 5 år och inte 3 år.

Teckningsanmälan

På teckningsanmälan skyddat belopp är fel namn angivet Aktieobligation USA Konsumtion 90% Skydd 3 år USD nr 2823 istället ska det vara Aktieobligation USA Select Fixed Best 90% Skydd 3 år USD nr 2823.

På teckningsanmälan autocall ska Autocall Läkemedel PM nr 2829 vara kvartalsvis och inte månadsvis som står angivet i teckningsanmälan. Samlingsbroschyr och Produktbroschyr är korrekt.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.