Ökad komplexitet som skapar mervärde

2017-06-26

En risk med placeringsalternativet autocall är ifall utvecklingen i de underliggande aktierna skulle skilja dramatiskt. Funktionen Lock & Secure minskar risken att en avvikande aktie med kraftig negativ utveckling drabbar hela placeringen.

Garantum har en positiv syn på autocall som produktslag i rådande marknadsläge. En risk med autocall är dock om utvecklingen i de underliggande aktierna skulle skilja dramatiskt. Även om den underliggande korgen i en autocall haft en positiv utveckling så kan en avvikande aktie med kraftigt negativt utveckling aktivera risken i produkten. För att hantera denna risk arbetar vi aktivt med att välja bolagskorgar inom samma sektorer och bolag som kan förväntas samvariera. När det finns risk för en mer spridd utveckling i aktierna använder vi ytterligare en metod för att minska risken i produkten vilken är den lite mer komplexa lösningen Lock & Secure.

Lock & Secure innebär att riskbarriären kan elimineras och placeringen har möjlighet att bli kapitalskyddad. Om genomsnittet av de underliggande tillgångarnas utveckling är positiv eller oförändrad på en årlig observationsdag elimineras riskbarriären och placeringen blir kapitalskyddad.

En tidigare produkt som exemplifierar effekten av Lock & Secure är Autocall USA Konsumtion Lock & Secure Kursskyddad kupong nr 2693 där sämsta aktien i skrivande stund haft en utveckling på -48,6% men aktiekorgen en positiv utveckling på 1,8%. Om utvecklingen på korgen fortsätter vara positiv på en observationsdag blir produkten kapitalskyddad även om den sämsta aktien har en fortsatt negativ utveckling.

I aktuell emission har vi en placering med funktionen Lock & Secure:

 

Autocall Europeiska banker Lock & Secure Max nr 3139  
  • Placeringen ger möjlighet till det bästa av en utbetalande kupong på ind. 20% eller aktiernas sammanvägda uppgång.
  • Lock & Secure – om genomsnittet av de underliggande tillgångarnas utveckling är positiv eller oförändrad på en årlig observationsdag elimineras riskbarriären och placeringen blir kapitalskyddad.
  • Förtida inlösen – om underliggande aktier vid en årlig observationsdag ligger på eller över inlösenbarriären löser placeringen in i förtid (fr. kvartal 4). Nominellt belopp återbetalas då tillsammans med det bästa av aktiernas sammanvägda utveckling eller en kupong om indikativt 20%.
  • Riskbarriär – i det fall då någon av de underliggande aktierna fallit med mer än 40% vid slutdagen efter 5 år återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien. Riskbarriären elimineras om Lock & Secure har aktiverats under placeringens löptid.
  • Broschyr >> & Teckningsanmälan >>
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.