Reflektioner inför sommaren
– signerat Mikael Axelsson, VD

2016-06-16

Bästa samarbetspartner och kund. Det har varit en händelserik vår. För Garantum har det som alltid handlat om jakten på rätt placering vid rätt tillfälle. Marknaden har – sin vana trogen – utmanat oss och visat upp sig från sin minst förutsägbara sida.

Men vi har – vår vana trogen – inte ryggat tillbaka utan fortsatt att göra det vi tror på. Och även om allt inte blivit perfekt i alla avseenden så har vi fått en del vatten på vår kvarn. Detta främst i form av faktisk avkastningshistorik vi räknat fram för de 536 publika produkter som gått till förfall sedan verksamheten tog sin början i Sverige 2005. Fantastisk historik. Mer än 7 av 10 placeringar har givit positiv avkastning. En investerare som till lika delar köpt alla placeringar (dvs även de som resulterat i förlust) hade erhållit genomsnittlig effektiv avkastning på 8,3% per år. Med hänsyn tagen till det faktum att en stor andel av placeringarna hade fullt kapitalskydd framstår den siffran som ännu mer övertygande. Kan vi sålunda drista oss till att hävda att strukturerade placeringar hittills har fungerat som de ska och levererat i enlighet med – eller kanske till och med över – förväntan? Jag tror det.

Men avkastningshistorik är inte bara något som ger oss råg i ryggen. Det utgör också en inspiration och en utmaning för framtiden i när vi nu har ett jämförelsetal att tävla mot. Så arbetet är inte slut. Det har förhoppningsvis bara börjat. För att ytterligare slå vakt om att alltid leverera rätt placering vid rätt tillfälle så lanserar vi till hösten det uppfräschade, modulbaserade utbildningspaket: Garantumskolan. Sex moduler som hjälper rådgivare att få bättre grepp om relevanta och verksamhetsnära områden som makroekonomi, kapitalförvaltning, optionsteori, regelefterlevnad och psykologin runt ett investeringsbeslut.  Här finns chansen att lära sig mer.

Som jag nämnde inledningsvis har det varit en händelserik vår och marknaden har varit osedvanligt tvehågsen. Och året ser ut att fortsätta i ungefär samma tonart. Vi har flera viktiga händelser med potentiellt stor marknadspåverkan framför oss. Närmast en folkomröstning om Storbritanniens vara eller icke vara i den Europeiska Unionen. De senaste opinionsundersökningarna pekar på en stenhård kamp ända fram till dess att vallokalerna stänger på kvällen den 23 juni. Och om osäkerheten kring valutgången är stor så är konsekvenserna av en vinst för ”leave”-sidan helt oöverskådliga. Sommaren kan komma att bjuda på en del volatilitet. Då är det värt att minnas att strukturerade placeringar har fungerat förut och det finns skäl att tro att de kommer att fungera igen.

 

Med önskan om en skön sommar och en härlig semester,

Mikael Axelsson
VD, Garantum Fondkommission

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.