Snabb kommentar kring de sista dagarnas börsturbulens

2018-02-06

En viss korrigering på börserna var inte oväntad. En häftig börsuppgång under inledningen av året hade medfört att redan relativt dyra börser blivit ännu dyrare. Marknadens förväntningar hade sprungit iväg i förhållande till vinstprognoserna.

Samtidigt har bolagsrapporterna hittills varit bra. I USA har i skrivande stund cirka hälften av bolagen på S&P 500 rapporterat och av dessa har drygt ¾ redovisat vinster som har slagit förväntningarna och 80% visat på en försäljning som har överträffat prognoserna. Såväl konjunkturstatistiken som bolagens kommentarer rapporterar om en global konjunktur som växer i styrka och har blivit den mest synkroniserade sedan finanskrisen. En högre och bredare tillväxt innebär att kapacitetsutnyttjandet i ekonomierna stiger, men olika mycket beroende på hur mycket lediga resurser som finns. I USA finns inte så mycket av slack kvar i ekonomin, varför inflationstrycket gör sig mest påmint där. En högre än förväntad löneökningstakt spädde på inflationsoron i slutet på förra veckan med stigande räntor som följd. Det förklarar dock inte börsfallen. Inflationen och räntor är på väg upp men det är inget plötsligt ökat inflationstryck vi ser. En normalisering av såväl inflation som räntor kan inte vara en överraskning, utan är en effekt av att världsekonomin till slut håller på att normaliseras efter sviterna av finanskrisen.

En mer sannolik förklaring till de eskalerande aktiekursnedgångarna kan spåras till den tidigare ovanligt låga börsvolatiliteten. Marknaden har varit positionerad för låg volatilitet vilket, i samband med att börssvängningarna skjutit upp, sannolikt har skapat en modelldriven accelerering av börsfallet. Bland annat modeller med volatilitetsmål – dvs där man viktar upp till exempel en börsexponering ifall volatiliteten ligger under volatilitetsmålet och där man viktar ned aktieinnehavet när volatiliteten stiger – har varit oerhört populära. När volatiliteten skjuter upp plötsligt som den har gjort nu, så utlöser det automatiskt försäljningar av underliggande tillgångar. Försäljningarna späder i sin tur på volatiliteten och triggar ytterligare försäljningar.

Vår bedömning är att marknaden gradvis lugnar ned sig. En ökad volatilitet och en viss vinsthemtagning efter en stark inledning på börsåret låg i korten. Den underliggande globala konjunkturen blir samtidigt starkare, vilket gör att den underliggande inramningen är fortsatt gynnsam. Vi har redan prisat in mycket av bolagens kommande vinstförbättringar och även om volatiliteten bedöms sjunka tillbaka, blir den sannolikt inte lika onormalt låg som den var innan turbulensen

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.