USA – redo att växla upp

2015-10-31

Uppdaterat version av tidigare artikel per den 31 mars 2016:

Den amerikanska ekonomin är dragloket i den globala ekonomin. När alla cylindrar i den amerikanska motorn kommer igång blir tillväxten dessutom både stabilare och högre. För även om USA:s konjunktur har kommit längre än andra mogna ekonomier befinner sig USA alltjämt i en tidig fas i konjunkturen.

Den amerikanska ekonomiska tillväxten stärks och breddas. Detta trots att USA:s ekonomi brottas med en stark dollar och att aktiviteten i landets olje- och råvarusektor effektivt har bromsats upp av prisfallen på olja och andra råvarupriser. Det finns flera faktorer som tydligt talar för en ännu högre tillväxt i USA. 

Framför allt växer hushållens konsumtionsutrymme. Allt fler amerikaner finner arbete och jobbtillväxten har dessutom betydande potential att bli högre framöver. En högt uppskruvad aktivitet i tjänstesektorn har bland annat fått antalet lediga platser att skjuta upp. En stramare arbetsmarknad betyder att även lönerna kommer att börja växa snabbare. Lägre energi- och bensinpriser medför i sin tur att hushållen kan spendera mer av sin disponibla inkomst på annan konsumtion. 

Även högre disponibla hushållsinkomster kommer till slut att få fart på bostadsbyggandet i USA som slumrat sedan finanskrisen slog till och bolagens investeringsbehov kommer att öka i takt med att efterfrågan ökar. När alla cylindrar i den amerikanska motorn kommer igång blir tillväxten både stabilare och högre.

Bolagen i USA gynnas av en hög grad av flexibilitet, en egenskap som karaktäriserar inte bara landets ekonomi utan även genomsyrar dess företagskultur. Amerikanska bolag med starka varumärken kan dessutom kapitalisera på en starkare världskonjunktur och framförallt på ett ökat välstånd i tillväxtregionerna.

 

I aktuell emission har vi tre placeringar med exponering mot USA: 

AC USA Konsumtion Combo L&S KSK nr 2693       AO USA Konsumtion 90% Skydd nr 2673 
     
Anmälan >>       Anmälan >>
         
AC USA Konsumtion Månadsvis PM nr 2692        
       
Anmälan >>        
         

 

 

 

 

 

 © Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.