VD har ordet – Råd i kristid

2020-05-06

Just nu är det inte lätt att veta vad som kommer att hända härnäst. Är vi på väg in i en kris eller är vi redan på väg ut ur den? Oavsett vilket räcker det med några enkla observationer för att slå fast att vårt nuvarande predikament inte liknar någonting vi har upplevt tidigare.

Hela samhällen har ställt om. Vi hälsar med armbågen och möts helst digitalt. Arbetsgivare permitterar, butiker håller stängt, företag dukar under. Världsekonomin har gått i stå. Oljepriset liksom bara försvann för en stund. Börserna gjorde en störtdykning men vände och gick in i en rekordsnabb återhämtning. Det finns skäl att tro att fler överraskningar väntar innan det här är över.

En kris har alltid många sidor. Den vi upplever nu utgör inget undantag. Den drabbar hårt och direkt. Den hindrar och försvårar. Den bryter ner och förstör. Men den alstrar också påhittighet som ger oss nya, smarta lösningar på gamla problem. Och den frammanar välvilja och inspirerande historier om hjältar som frikostigt ger av vad de har och gör långt mer än vad som kan förväntas av dem. Och den hjälper oss att uppskatta det enkla. Och den ger oss många nya lärdomar. 

Zoomar vi in på vårt eget gebit kan vi konstatera att denna kris – liksom många tidigare kriser – framhäver behovet av goda råd om hur kapital bör placeras. För den som under de senaste veckorna har följt rapporteringen om allt från panikförsäljningar och ångest inför en osäker ekonomisk framtid till brister i den lagstadgade riskklassificeringen av placeringar, framstår kloka investeringsråd som en bristvara. 


Konstigt nog skrivs det sällan om investeringsrådgivningens positiva sidor. Om investeringsrådgivning till äventyrs hamnar i offentlighetens ljus brukar bakgrunden vara att någon blivit besviken eller bedragen. Sådant inträffar dessvärre och det är högst beklagligt. Men den typen av kundupplevelser är – mediabilden till trots – inte alls representativa för branschen som helhet. En kvalificerad gissning är att det för varje missnöjd rådgivningskund går att hitta minst 1 000 nöjda. Det finns kanske inga vetenskapliga belägg för det påståendet men det är heller inte gripet ur luften. Statistiken är relativt enkel. Det sker tusentals rådgivningsmöten varje dag. Endast en liten handfull av alla dessa transaktioner och relationer mellan investerare och rådgivare leder till någon form av missnöjesyttring. Det märkliga är att varje negativ kundupplevelse tycks bli en anekdot som används för att rikta en misstroendeförklaring mot investeringsrådgivning som företeelse. Det är trist men samtidigt lite fascinerande. Tänk om vi skulle behandla andra yrkeskårer på samma sätt. Varje gång en politiker, en polis eller en journalist gjorde sig skyldig till en överträdelse så skulle vi döma ut hela skrået och dess värv. Det faller på sin egen orimlighet. Men det är konstigt nog inte långt från investeringsrådgivarens vardag.


”Zoomar vi in på vårt eget gebit kan vi konstatera att denna kris – liksom många tidigare kriser – framhäver behovet av goda råd om hur kapital bör placeras.”


Det borde inte vara så. Alla duktiga rådgivare som gör nytta varje dag förtjänar bättre. Rådgivare kan förstås både ha fel och göra fel. I dessa tider är det dock viktigt att komma ihåg att syftet med rådgivning inte är att förutspå framtiden. Hur marknaden utvecklas kan rådgivaren inte påverka. Rådgivning handlar om att öka sannolikheten för att en investerare, inom ramen för sin vilja och förmåga att bära risk, ska uppnå sina mål över tid. Och det är ett hantverk. Det innebär att rådgivaren måste förhålla sig till standarder som gäller, men att de också måste ges utrymme för anpassningar till individuella behov. Här är några saker rådgivare hjälper sina kunder med just nu:

Att förstå risk. Det har nu med all önskvärd tydlighet framgått att riskbegreppet är komplext och inte kan fångas fullt ut av en siffra mellan 1 och 7. En icke-professionell investerare behöver hjälp med att nyansera och fördjupa sin förståelse av en placerings riskegenskaper. Det är en naturlig del av rådgivarens roll. Rådgivaren ställer dessutom alla de svåra frågorna så att investeraren får bättre grepp om såväl sin vilja som sin förmåga att faktiskt bära risk. I uppgångstider är det lätt hänt att vårt perspektiv förvrids och att vi börjar underskatta både sannolikheten för att negativa händelser inträffar och storleken på de förluster som dessa händelser kan förorsaka. Här kommer den erfarne rådgivarens inspel väl till pass för att undvika att risken i portföljen blir högre än vad som är lämpligt utifrån varje enskild investerares situation.

Att systematisera beslutsfattandet. Rådgivning är effektivt för att motverka risken för irrationellt handlande i samband med ett kraftigt börsras. Modern individanpassad rådgivning bygger på att metodiskt kartlägga en investerares förutsättningar och preferenser för att sedan mot bakgrund av det pröva lämpligheten i varje enskild placering. Eftersom varje möte noggrant dokumenteras är det lätt att gå tillbaka och påminna sig om varför portföljen ser ut som den gör. Det skapar i sin tur goda förutsättningar för att göra kloka val i när en ny situation uppstår. Om jag som investerare får hjälp att påminna mig om de premisser som gällde vid det förra investeringstillfället så är det också lättare för mig att bedöma huruvida ändrade omständigheter också ska föranleda ändrad portföljsammansättning. Om jag aldrig på allvar funderar över mina investeringsmål eller min ekonomiska förmåga att bära risk och om jag aldrig skriver ner skälen för mina beslut ligger det i farans riktning att mina investeringar mest kommer att likna en serie ogenomtänkta, känslodrivna beslut.

Att inte hamna utanför. Det brukar sägas att den största förlusten är att helt stå utanför marknaden och inte investera alls. Ett klassiskt exempel på detta är en investerare som utan handledning säljer i panik efter ett kraftigt fall på börsen och sedan aldrig återvänder till marknaden utan försitter möjligheten att förränta kapitalet i den efterföljande uppgången. Där är det många som har befunnit sig. Utan en rådgivare är det lätt hänt att man låter pengarna stå kvar på kontot för att ”ta tag i det senare”. Med en rådgivares hjälp kommer kapitalet i spel och tillväxt blir möjlig.

Att skilja agnarna från vetet. Dagens investeringsvärld bjuder på en del sällsynta utmaningar. En av dem är att den riskfria räntan – om begreppet tillåts – är noll. För att få avkastning måste vi ta risk. För att få mycket avkastning måste vi ta mycket risk. En rådgivare har förståelse för det. Det innebär att en rådgivare kan undsätta investerare som känner sig lockade av alternativ som marknadsförs på ett vilseledande sätt. Sådana har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Men ingen investerare behöver gå i dessa fällor. Det finns hjälp att få.

Just nu är det inte lätt att veta vad som kommer att hända härnäst. Det vi kan säga med säkerhet är att coronakrisen skapar ett stort behov av kloka råd. För rådgivare är detta därför ett perfekt tillfälle att oförsagt approchera nya kunder. Och för investerare är detta ett perfekt tillfälle att med tillförsikt söka professionell hjälp och vägledning.

 

Med hopp om att hälsan står oss alla bi,

Mikael Axelsson, 
VD, Garantum Fondkommission

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.