Autocall

GS AC Nord. Bol. Combo KS 3233

Marknadskurs 101,09%
Långsiktig kurs 100,00%
Nivå Underliggande 77,50%
Utbetalda kuponger 4,00%
2017-11-10
2026-05-12
Inlösenbarriär 100 %
Kupongbarriär 80 %

Underliggande

ASTRAZENECA ORD 197,25%
Startkurs 564,00
Inlösenbarriär 564,00
Kupongbarriär 451,20
Justerad kurs 1676,50
Justerad utveckling (%) 197,25%
Underliggande Exponering 0,25%
EQUINOR ASA 106,42%
Startkurs 141,46
Inlösenbarriär 141,46
Kupongbarriär 113,17
Justerad kurs 292,00
Justerad utveckling (%) 106,42%
Underliggande Exponering -0,57%
Pandora A/S 83,59%
Startkurs 570,28
Inlösenbarriär 570,28
Kupongbarriär 456,22
Justerad kurs 1047,00
Justerad utveckling (%) 83,59%
Underliggande Exponering 0,37%
FORTUM OYJ -22,44%
Startkurs 17,89
Inlösenbarriär 17,89
Kupongbarriär 14,31
Justerad kurs 13,88
Justerad utveckling (%) -22,44%
Underliggande Exponering 57,95%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0010468553
Status Aktiv
Emittent Goldman Sachs International
Riskkategori Kapitalskyddad
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2024-07-12 02:00:00
Emissionsdag 2017-11-10
Startdag 2017-10-20
Närmast kommande observation 2025-04-20
Sista observationsdag 2026-04-20
Återbetalningsdag 2026-05-12
Löptid Max 8,5 år
Initial risk

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 1,1

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade produkter är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 100 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 100%
Deltagandegrad 100%
Inlösenkupong 8,2%
Kupong 2%
Kupongdetaljer
Observation Utbetalas Kupong Ack.kup Inlösenb. Kup.bet Inlöst
2019-04-23 2019-05-15 2% 8,2% 100% Nej Nej link
2020-04-20 2020-05-12 2% 16,4% 100% Nej Nej link
2021-04-20 2021-05-11 2% 24,6% 100% Ja Nej link
2022-04-20 2022-05-11 2% 32,8% 100% Ja Nej link
2023-04-20 2023-05-12 2% 41% 100% Nej Nej link
2024-04-20 2024-05-15 2% 49,2% 100% Nej Nej link
2025-04-20 2025-05-14 2% 57,4% 100%
2026-04-20 2026-05-12 2% 65,6% 100%
Mätintervall Daglig
Marknadsplats Unlisted Struct
Arrangörsarvode <%= GetProductMarginText() %>

Viktiga egenskaper

  • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av attemittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall.Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen-kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • En kupong betalas ut givet att ingen underliggande tillgång har fallit under kupongbarriären vid en avstämningsdag.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.