Kapitalskyddad obl.

GAP AO Sverige 3010

Marknadskurs 135,12%
Långsiktig kurs 145,07%
Nivå Underliggande 145,07%
2017-06-14
2025-08-15
Vinstsäkring

Underliggande

INVESTOR B ORD 171,36%
Vikt 10,00%
Startkurs 99,05
Justerad kurs 268,78
Justerad utveckling (%) 171,36%
Underliggande Exponering 12,95%
ABB ORD 154,64%
Vikt 10,00%
Startkurs 204,17
Justerad kurs 519,90
Justerad utveckling (%) 154,64%
Underliggande Exponering 14,25%
Axfood AB 82,73%
Vikt 10,00%
Startkurs 146,93
Justerad kurs 268,48
Justerad utveckling (%) 82,73%
Underliggande Exponering 7,78%
SE BANKEN A ORD 45,57%
Vikt 10,00%
Startkurs 101,89
Justerad kurs 148,32
Justerad utveckling (%) 45,57%
Underliggande Exponering 9,20%
TELE2 B ORD 32,94%
Vikt 10,00%
Startkurs 73,06
Justerad kurs 97,12
Justerad utveckling (%) 32,94%
Underliggande Exponering 6,10%
CASTELLUM AB 21,82%
Vikt 10,00%
Startkurs 106,95
Justerad kurs 130,29
Justerad utveckling (%) 21,82%
Underliggande Exponering 6,40%
NORDEA BANK AB 7,52%
Vikt 10,00%
Startkurs 113,90
Justerad kurs 122,47
Justerad utveckling (%) 7,52%
Underliggande Exponering 6,00%
SWEDBANK A ORD 3,96%
Vikt 10,00%
Startkurs 203,54
Justerad kurs 211,60
Justerad utveckling (%) 3,96%
Underliggande Exponering 1,92%
TELIA Co AB -30,15%
Vikt 10,00%
Startkurs 39,21
Justerad kurs 27,39
Justerad utveckling (%) -30,15%
Underliggande Exponering 2,72%
JM -39,64%
Vikt 10,00%
Startkurs 318,90
Justerad kurs 192,48
Justerad utveckling (%) -39,64%
Underliggande Exponering 3,19%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN XS1549455712
Status Aktiv
Emittent Argentum Capital S.A
Riskkategori Kapitalskyddad
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2024-07-18 11:54:33
Emissionsdag 2017-06-14
Startdag 2017-05-22
Närmast kommande observation
Sista observationsdag 2025-07-09
Återbetalningsdag 2025-08-15
Genomsnitt start 2023-07-10
Genomsnitt slut 2025-07-09
Löptid 8,2 år
Initial risk 1

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 1,1

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade produkter är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 100%
Deltagandegrad 100%
Mätintervall Månadsvis
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Arrangörsarvode <%= GetProductMarginText() %>

Viktiga egenskaper

  • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av attemittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
  • GAP är en paketeringsform för produkter där kreditrisken kan fördelas mot flera emittenter.
  • Produkten har en genomsnittsberäkning i slutet, vilket innebär att slutvärdet för den underliggande tillgången som produkten är kopplad till, mäts under en period på specifika observationsdagar. Produktens slutvärde sätts sedan till den genomsnittliga nivån av dessa observationer.
  • GAP är en paketeringsform för produkter där kreditrisken kan fördelas mot en eller flera emittenter.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.