Vårt fondutbud – Urvalsprocess

Urvalsprocess
Garantum har alltid haft utgångspunkten att vi lyssnar på vad våra kunder efterfrågar när vi utformar vårt erbjudande, precis som många större bolag samlar marknadsdata gör vi det både kvantitativt och kvalitativt. Vi tror att människan är rationell och att en efterfrågan finns eftersom det ger kunden mervärde. Sen är det alltid vår uppgift att analysera affärer på detaljnivå, ställa fördelar mot nackdelar och göra en egen professionell kalkyl innan ett affärbeslut tas. Kortfattat kan man säga att vi lyssnar på vad som efterfrågas och därefter påbörjas vår analysprocess.

Vid varje analys är det Garantum som tar det sista beslutet i frågan om vi ska tillhandahålla handel i produkten. Som en av landets ledande fondkommissionärer anser vi att vi har ett stort ansvar i förhållandet mellan efterfrågan och vad som verkligen är bra för kunden. Utöver denna bedömning har vi en riskfunktion som tar fram rekommendationer och ramverk vi måste arbeta utifrån. Syftet med denna funktion är att vi ska ha en oberoende granskare internt som ser till att vi följer regler och lagar för att våra kunder ska få en så bra plattform som möjligt.

 

Fondtorget
På Garantum har vi valt att tillhandahålla ett fondtorg där våra kunder kan handla fritt från courtage. På fondtorget hittar man fonder från både svenska och utländska fondbolag. Här har vi valt fonder med olika placeringsinriktningar och förvaltningsmodeller med syftet att kunden ska kunna bygga bra portföljer i sitt långsiktiga sparande. Samtliga fonder som erbjuds granskas och analyseras noggrant på regelbunden basis, dessutom har vi kontakt med fondbolagen och förvaltarna för att få en förståelse för hur kundens pengar placeras. Det noggrant utvalda utbudet ger oss skalfördelar som möjliggör att kunden kan handla utan transaktionsavgifter samt ger oss möjlighet att kunna påverka fondbolagen i frågor rörande hållbarhet och etik.

 

1. Tillgång till ett brett fondutbud från svenska och internationella fondbolag.  


2. Hänsyn till fonder och exponering som kunder efterfrågar i sina portföljer.  


3. Bedömning av fondens roll på fondtorget samt vilket funktionalitet den uppfyller.  


4. Djupare bedömning av den enskilda fonden. 


5. Dialog med fondbolagen vi samarbetar med. 

6. Slutlig lista.

 

 

   

Analys och Granskning av utbudet
Eftersom vi inom koncernen arbetar relationsbyggande i våra övriga affärsområden genomsyrar detta även vårt utbud av fonder.  Vi anser att en nära relation till fondbolag och förvaltare ger oss en ökad förståelse för vart kundernas pengar hamnar och därför är vår målsättning att hitta duktiga förvaltare som arbetar långsiktigt. Med långsiktighet tittar vi extra noga på fondbolagets organisation, ägarstruktur samt hur investeringsprocessen går till. Utöver detta analyserar vi finansiella nyckeltal för att göra en bedömning av hur en förvaltare lyckats i förhållande till sina konkurrenter eller vilken avkastning som genererats i förhållande till risken förvaltaren tagit. Här görs även en analys av prissättningen, vi anser att pris och kvalité ska gå hand i hand vilket innebär att en förvaltare endast kan ta mer betalt än sina konkurrenter om det ger mervärde för kunden. Det kan antingen handla om avkastning men också hur förvaltaren investerar tid och pengar i hållbarhetsfrågor.

 

Hållbarhet och Etik
För oss på Garantum är hållbarhetsfrågor viktiga. Vi uppmuntrar aktivt fondbolag att följa internationella standarder vad gäller hållbarhet. De flesta av förvaltarna som finns representerade i vårt utbud har signerat UNPRI som är ett internationellt nätverk av investerare som arbetar utifrån de sex UNPRI-principerna (United Nations-supported Principles for Responsible Investment). Läs mer om detta
här. Är du dessutom intresserad av att jämföra fonder i frågor kring hållbarhet kan du enkelt göra det här.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.