Behandling av personuppgifter (PUL)

Personuppgifter som lämnas till oss behandlas för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för fullföljande av olika åtgärder som kunden har begärt innan och efter att avtal har ingåtts. Behandling av uppgifterna sker också för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser enligt lag.

Personuppgifterna kan utgöra underlag för våra marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering. Vi kan också, om direktreklamspärr inte har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Vid ärenden som utförs via telefon behandlas personuppgifter även genom inspelning av telefonsamtal. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan vi komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t ex uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR. Personuppgifter lagras även från teckningsanmälningar som postats till oss. Personuppgifter lagras numera även i olika steg vid ifyllande av offert och rådgivningsdokumentation på vår hemsida. Detta för att säkerställa kvaliteten på affären och för att ge förutsättningar till att investeringar på bästa sätt alltid ska följa enligt investerarens dokumenterade önskemål.

Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av reglerna om sekretess – ibland komma att lämnas ut till företag som Garantum samarbetar med. Om en kund önskar information om vilka personuppgifter som finns registrerade hos Garantum, har kunden rätt att en gång per år skriftligen begära uppgift om detta av Garantum.
   En kund kan även anmäla att kunden inte vill ha direktreklam från Garantum eller begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.