10 år med Autocall

2018-10-16

Den amerikanska drömmen blev snabbt en mardröm. När allt fler fick möjlighet att få äga sitt eget hem genom att banker och bolåneinstitut hittade nya vägar att låna ut pengar skapade det snabbt en enorm bolånebubbla. Till slut sprack bubblan, något som ledde till att investmentbanken Lehman Brothers gick omkull hösten 2008. Det blev också katalysatorn till vår tids största finanskris.

Det är dock i tuffare perioder som exceptionella möjligheter kan uppstå – om man förmår lyfta blicken och se potentialen där andra ser problem. Mitt under brinnande finanskris lanserade Garantum Autocall på den svenska marknaden. Placeringen kom i mångt och mycket att symbolisera våra ledord – rätt placering vid rätt tillfälle. Vi blickar tillbaka till hösten 2008 och hör med Anders Sandberg om hur det gick till när den första publika autocallen såg dagens ljus.

anders sandberg 10 år autocallHur var stämningen hösten 2008?
– Det gick inte att förutspå magnituden på den finanskris som kulminerade då. Aktiekurserna föll kraftigt på kort tid och kursrörelserna var extremt stora. Aktiemarknaden prisade snabbt in en lågkonjunktur i börskurserna och vi riskerade att stå inför en utdragen period utan stigande kurser. Utmaningen för en investerare i det läget var att hitta placeringsalternativ som trots det kunde ge en bra avkastning.

För strukturerade placeringar gick vi vid samma tillfälle från en väldigt gynnsam inramning till att det över en natt i princip inte gick att få ihop några villkor alls. Man kan säga att priset på risk exploderade där exempelvis optioner gick från att vara billiga till att bli extremt dyra. Samtidigt hade de stora bankerna väldigt stora och riskfyllda exponeringar som de behövde neutralisera. Vi kände att det här var en situation som vi borde kunna utnyttja på något sätt.

Hur föddes idén om att ge ut just Autocall?
– Varje gång vi tar fram en placering utgår vi ifrån tre huvudpelare: marknadsuppfattning, investeringsbehov och struktureringsförutsättningar. Trots den negativa marknadsinramningen var det inte många som trodde att börsen skulle fortsätta falla över en längre tidsperiod. Förväntningarna om en kraftig uppgång var inte heller speciellt stora. Investerarnas behov var snarare en placering där man kunde säkerställa en okej avkastning även om börsen inte gick upp. Dessutom hade bankerna ett stort behov av att skydda sig mot riskerna de satt med. Innan kraschen hade vi köpt optioner för att skapa avkastningsmöjlighet i olika typer av kapitalskyddade placeringar. För att utnyttja den nya situationen behövde vi hitta en struktur där vi istället kunde sälja de alltför dyra optionerna. Svaret blev Autocall.


Förutsåg ni att Autocall skulle bli en sådan stor succé?
– Det är alltid en viss spänning när man lanserar något nytt, speciellt i ett läge när vi befann oss mitt i finanskrisen och de flesta skydde risk eller hade tappat tron på marknaden. Vi kände däremot att det fanns en sådan kraft i placeringen som tilltalade oss själva, något som brukar stämma väl överens med vad våra kunder och samarbetspartners också tycker. Villkoren i Autocall blev ju extremt bra eftersom bankerna betalade nästan vad som helst för att sänka risken i sina egna portföljer.

 Att påstå att våra Autocall blev en succé är ingen överdrift. Den genomsnittliga avkastningen ligger på hela 13,2% per år.Tio år efter lanseringen har närmare 350 av våra totalt 574 publika Autocalls hunnit avslutas. I nästan 90% av fallen har investerarna fått en positiv avkastning. Endast i knappt 8% av fallen har ett lägre belopp än det investerade återbetalats. Tio år senare är Autocall fortfarande en av de mest efterfrågade placeringarna hos oss. 

 

Hur jobbar du bäst med Autocall? 
Vi tog en kort pratstund med Thomas Bratt för att höra varför produkten fungerar så bra, hur man bäst jobbar med den och varför den passar så bra i portföljen. Läs mer om hur nyttjar du Autocalls fulla potential här >>

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.