Autocall Läkemedel Combo - stabil sektor även i en orolig marknad

2014-04-29

Verksamheten är normalt sett inte konjunkturkänslig för bolag i sektorer som läkemedel, hälsovård och sjukvård. Investeringar i denna typ av bolag upplevs istället som trygga och förhållandevis säkra. Den defensiva prägeln på bolagen kan till och med gynna bolagens aktiekurser i ett osäkert marknadsläge.  Globalt finns dessutom ett sakta men säkert ökande behov av dessa bolags tjänster och produkter i takt med en växande världsbefolkning. Antalet människor i vårdkrävande åldrar blir stadigt fler samtidigt som välfärdsrelaterade sjukdomar ökar.

       
  Autocall Läkemedel Combo:
   
 
  • Världen blir allt äldre – inte bara västvärlden
  • Global ökning av välfärdsrelaterade sjukdomar
  • Efterfrågan på hälso- och sjukvård växer i takt med ett ökat välstånd
  • Förhållandevis stabil och trygg sektor ur investeringssynpunkt
  • Combo – möjlighet till utbetalande kupong i svagt negativ marknad och en större ackumulerande kupong i sidledes marknad


 
   

 

En allt äldre befolkning – inte bara i västvärlden utan även i Kina och andra stora tillväxtmarknader – ökar behovet av hälsovård. Samtidigt ökar välfärdsrelaterade åkommor och sjukdomar som fetma, diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar – hälsoproblem som idag är spridda världen över i en helt annan omfattning än tidigare. I takt med ett globalt ökande välstånd växer efterfrågan inte bara på välfärdsrelaterad medicinering utan också generellt, exempelvis på vardagskurer som huvudvärkstabletter och tillskott.

Samtidigt ökar välfärdsrelaterade åkommor och sjukdomar som fetma, diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar – välfärdsrelaterade hälsoproblem är idag spridda världen över i en helt annan omfattning än tidigare. Dessutom växer efterfrågan på hälso- och sjukvård stadigt i takt med ett globalt ökande välstånd.
 
    Klicka broschyren för att komma till produktinformationen.

Sett mot denna bakgrund passar Autocall Läkemedel Combo investeraren som på sikt ser försiktigt positivt på utvecklingen för de underliggande läkemedelsbolagen och som föredrar möjlighet till en fast kupong framför att söka marknadens uppsida. Läkemedelsbolagen stabila egenskaper passar också en Autocall där uppsida byts ut mot en högre sannolikhet att få en fast kupong. Placeringen Autocall Läkemedel Combo ger möjlighet till en mindre, utbetalande kupong i en svagt negativ marknad, eller en större ackumulerande kupong om placeringen löser in vid en årlig avläsning i en sidledes marknad.  Tack vare det rådande marknadsläget just nu kan också den ackumulerande kupongen ändå bli ovanligt hög för den här typen av stabila bolag.

Bolagen i Autocall Läkemedel Combo Plus/Minus
Risken förknippad med läkemedelsbolag är ofta sammankopplad med faktumet att mindre bolag kan vara starkt beroende av ett fåtal framgångsrika produkter. Detta kan naturligtvis skapa problem när patent- eller dokumentationsskydd upphör. Men stora bolag i sektorn – som t ex Pfizer och Sanofi – håller sig däremot med en större produktportfölj, vilket skapar trygghet på sikt en högre grad av stabilitet i intjäningen.

Generiska läkemedel innehåller samma verksamma ämnen som ett originalläkemedel vars patentskydd och dokumentationsskydd har upphört och därmed kan produceras av flera tillverkare och till lägre kostnader än originalet. Det ingående bolaget Teva Pharmaceutical är ett bra exempel på ett framgångsrikt bolag i denna nisch, då det är världens största tillverkare av just generika.

 

 

AbbVie är däremot inte ett renodlat läkemedelsbolag, utan Abbot Laboratories forskningsenhet som knoppades av till ett självständigt bolag sedan cirka ett och ett halvt år tillbaka. Bolaget bedriver framförallt forskning inom biomedicin och där är man ledande inom såväl immunologi som virologi. Bolaget kan luta sig mot drygt 100 år av expertis när det gäller att bedriva forskning inom hälso- och sjukvård. Idag har bolaget en diversifierad produktportfölj, med ett flertal marknadsledande mediciner. AbbVies verksamhetsområden:

IMMUNOLOGI: Behandlingar och mediciner mot Reumatism, artros och olika hudsjukdomar
NJURSJUKDOMAR: Behandling av diabetes samt akuta njurskador 
LEVERSJUKDOMAR: Kronisk Hepatit C som påverkar mer än 160 miljoner människor globalt
NEUROLOGI: Utveckling av läkemedel och behandling av bland annat Schizofreni, Alzheimer, Parkinson och MS
ONKOLOGI: Utveckling av behandlingar för mer än 15 olika typer av cancer och tumörer

 

2014-04-28

P/E-tal (förv. vinst 12 mån framåt)

Genomsnittligt P/E-tal för konkurrenter

Pfizer

13,8

16,5

Sanofi

14,4

16,4

Teva Pharmaceutical

10,3

19,6

AbbVie

15,0

16,6

                                                                                                                                                Källa: Reuters Eikon

   
     

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.