Låga energipriser - gynnsamt läge för energikonsumerande bolag

2015-03-09

Det dramatiska oljeprisfallet har pressat ned priset på energi generellt sett. Energipriser på tillgångar så som naturgas, elektricitet och kol har alltså sjunkit i viss utsträckning. Lägre energipriser innebär en fördel för energiintensiva företag, vars produktionskostnader i och med det har minskat.  Detta leder till att bolagens vinster förväntas öka vilket borde ha en positiv effekt på aktiekurserna. Även försäljningen för bolag som producerar energiförbrukande varor kan gynnas. Vilket också borde leda till ökade aktiekurser via ökad omsättning och ökade vinster i bolagen. I Autocall Energikonsumerande bolag nr 2250 är exponeringen en korg av aktier i bolag från olika sektorer som alla är vinnare på lägre energipriser.

Lägre energipriser brukar också medföra att hushållen får en högre disponibel inkomst då mindre andel läggs på t.ex. bensin och uppvärmning. En större del läggs då på konsumtion vilket gynnar tillväxten. Detta i kombination med alltjämt bättre global konjunktur gynnar dessa bolag då efterfrågan kan komma att öka även på grund av dessa faktorer.

Vår bedömning är att oljepriset inte kommer att komma tillbaka till tidigare nivåer under den närmsta framtiden, främst på grund av OPECs politiska spel vilket syftar till att försvåra dyrare former av oljeutvinning. Även om energipriserna generellt sett bedöms komma att stiga framöver, så har bolagen i korgen sannolikt dragit nytta av fallet och låst in sina energipriser på fördelaktiga nivåer genom att rulla långa terminskontrakt.

 

Nedan graf visar kursutvecklingen för de bolag som ingår i Autocall Energikonsumernade bolag nr 2202 - placeringen som föregick 2250.

Alcoa – med en betydande andel av sin verksamhet riktad mot framställning av aluminium, en produktion som är en av de absolut mest energikrävande, innebär lägre energipriser minskade produktionskostnader.

Daimler – Tillverkar bilar och lastbilar. Lägre bensin- och dieselpriser gynnar försäljningen. Dessutom är själva produktionen energikrävande.

Delta Airlines – Flygbolag vars driftskostnader minskar till följd av lägre bränslepriser. Bränslepriser utgör en betydande del av kostnaderna för flygbolag.

UPM Kymmene – en stor del av bolagets omsättning utgörs av energikrävande framställning av papper och pappersmassa. Nedan är en sammanställning över aktierekommendationerna i korgen. En stor del av den samlade analytikerkåren har i dagsläget köp- eller behållrekommendationer på samtliga bolag i Autocall Energikonsumerande bolag nr 2250.

 

Aktierekommendationer för bolagen i Autocall Energikonsumerande bolag nr 2250.

 

     

AC Energikonsumerande bolag Combo nr 2250 - kortfakta:

Combo – flexibel kupongstruktur som kan ge avkastningsmöjlighet både i en negativ och sidledes aktiemarknad.

Placeringen ger möjlighet till både en högre ackumulerande kupong om indikativt 20% och en lägre utbetalande om 4% kupong.

Står samtliga av placeringens underliggande aktier på eller över inlösenbarriären om 90% vid en årlig observationsdag löser placeringen in och utbetalar en ackumulerande kupong gånger antalet år placeringen varit aktiv.

I det fall då någon av de underliggande aktierna fallit med mer än 40% på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den  sämst utvecklade aktien.

Mer information om Autocall Energikonsumerande bolag nr 2202 och andra Autocallplaceringar finns under Aktuellt erbjudande - teckning pågår fram till den 31 mars. >>
 
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.