Blir grönt det nya svarta i finansbranschen?

2018-12-12

VÄLDIGT MYCKET TALAR FÖR ATT NÄSTA MEGATREND INOM INVESTERINGAR ÄR HÅLLBARHET. Somliga skulle kanske säga att denna trend redan startat, men att det vi sett hittills förmodligen bara är början på något som snart kommer genomsyra precis allt vi gör. Men vad menas egentligen med hållbarhet? Varför ska vi som arbetar med sparprodukter, investeringsrådgivning och kapitalförvaltning bry oss om det?

Fram till helt nyligen har det funnits två huvudsakliga argument till varför vi bör investera hållbart. Det första kan vi kalla det ortodoxa argumentet. Det går ut på att det enda rätta måste vara att styra kapitalet mot sådant som inte alls – eller åtminstone i mindre mån – bryter ned samhället och jorden vi bor på. Här spelar avkastningspotential en underordnad roll. Fokus är på den rent moraliska aspekten.


Det andra argumentet kan vi kalla det opportunistiska. Opportunisten ser inte hållbarhet som ett självändamål utan som ett sätt att på längre sikt både sänka risken och öka avkastningspotentialen. På sistone har vi fått ett tredje skäl: politiskt tryck med vidhängande tvingande reglering. På sätt och vis förstärker detta både det ortodoxa och det opportunistiska argumentet. De ortodoxa upplever politiskt stöd för sitt synsätt om vad som är moraliskt riktigt och opportunisterna får vatten på sin kvarn eftersom bolag som underlåter att prioritera hållbarhetsfrågor kommer att drabbas hårdare av regleringar och sanktioner.


HUR FÖRHÅLLER SIG GARANTUM TILL DETTA?
Som de ortodoxa opportunister vi är har vi förstås redan kommit igång. Den 13 juli i år noterades vår gröna Autocall på Nasdaq och blev därmed Nordens första publika strukturerade placering baserad på en grön obligation. Vi erkänner villigt att vi i dagsläget knappast kan sägas vara annat än noviser på hållbarhetsområdet. Men vi är övertygade om att vår ambition och vår kapacitet snabbt kan ta oss långt fram på området.


Strukturerade placeringar är flexibla och ger oss goda möjligheter att utforma rätt placering vid rätt tillfälle även med striktast tänkbara hållbarhetsförtecken. Vi har sett hur verktygslådan bara under det senaste året fyllts på med hållbara alternativ. Flera banker har lanserat gröna obligationsprogram där pengarna som kommer in är öronmärkta för utlåning till hållbara projekt. Indexkonstruktörerna överträffar varandra i att erbjuda varierad, hållbar exponering på ett effektivt sätt. Fram till idag har institutionella investerare kunnat välja mellan att investera i en grön obligation med lägre ränta än en traditionell obligation, eller köpa en ETF med hållbarhetsprofil. Nu kan Garantum erbjuda gröna obligationer med samma ränta som en traditionell och exponering mot valfri underliggande tillgång. Därtill kan vi välja vilken avkastningsprofil vi vill ha: linjär, exponentiell, digital – allt går!


STRUKTURERADE PLACERINGAR MÅ VARA EN RELATIVT NY FÖRETEELSE HÄR I VÄRLDEN,
men det har redan nu blivit ohållbart att inte erkänna och omfamna de möjligheter som sparformen ger. Garantums primärfärg har alltid varit svart. Men i enlighet med devisen Rätt placering vid rätt tillfälle får vi härifrån och framåt säga: Garantum – nu även i grönt!


Vill du veta mer om oss och våra gröna placeringar? 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.