Fastställda villkor emission februari 2016

2016-02-25

Faställda villkor för emission med sista teckningsdag 18 februari 2016.                      

Produktnamn Indikerad
Deltagande-
grad

Fastställd
Deltagande-
grad

Indikerad
Kupong/
bonus
 
Fastställd
Kupong/
bonus
BNP AC Läkemedel Combo Optimal 2593      4%/16%  4%/18,2%
BNP AC Sverige Combo Optimal 2601      6%/14%  6%/19,9%
CS AC Sv bolag Combo Kapitalskydd 2602       2%/7%  2%/8%
CS AIO Spanien Ti 2577  1,0 1,07    
CS AO Europa ÅA 2608 1,0 1,0     
DDB KH Europa Årlig Ränta 2585 1,0 1,0   3.7%  4,4%
DDB KO Bombardier SAS Stena 2624      5,5%  5,75%
DDB KO Stena 2594      6,2%  8,5%
GAP AO Europa Ti 2573 2,4 2,8     
GAP AO Europa Tr 2572  1,2  1,42     
GAP FO Global Balanserad Ti 2580 2,8 3,12     
GAP FO Global Balanserad Tr 2579 1,5 1,68    
GAP+ AIO Climate Care 2578 1,0 1,08     
GAP+ AO Läkemedel 2576 1,0 0,94     
GAP+ AO Sverige OS 2575  1,0 0,98     
GAP+ AO USA IT & Konsumtion 2574 1,0 1,01    
GS AC Svenska Banker Månadsvis 2583     0,9% 1,49%
GS AC Sv bolag Combo 90% skydd 2603     2%/6% 2%/6,5%
GS AIO Global 90% Skydd 3 år 2581 1,0 1,02    
NAT FO LF Fastighetsfond Ti 2595 1,0 0,92    
SG AC Resor & Turism Månad KSK 2584     0,8% 0,8%
SG KO High Yield USA kvart 2596     3m + 8,5% 3m + 9%
SHB SPR Sverige Platå OS 2597 3,0 2,5    
UBS AC Utv. Mark. PM Defensiv 2582     10% 10%
UBS AC VD Svenska bolag Kvart 2598     4,5% 5,1%
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531/VAT nor SE663000323101        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.