• Vi har uppgraderat vårt IT-system. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Hallå där, Måns Axelsson!

2020-03-19

Vi får många frågor om vår diskretionära kapitalförvaltning av fonder, strukturerade produkter och aktier. Inte minst nu när rörelserna är stora och tiden är knapp. Då kan våra portföljförvaltare underlätta rådgivarens och kundens vardag. Vi tog en kort pratstund med Måns Axelsson på kaptalförvaltning för att höra mer om läget just nu.

Vilka är de direkta fördelarna med diskretionär förvaltning som du ser?
– Diskretionär portföljförvaltning är ett verktyg bland flera som Garantum erbjuder. Där ges kunden, utifrån rådgivarens analys av risktolerans, avkastningskrav och placeringshorisont, möjlighet till snabba beslut, en gedigen analysprodukt och konkret och tydlig uppföljning. Jag tror bestämt att om kunden kan ta de övergripande besluten kring sitt sparande så kan vi som förvaltare agera på detaljnivå i portföljen utifrån de mandat som vi fått. Det ger flexibilitet och aktivitet i portföljen – speciellt i stökiga marknader.

 

Hur kan man på bästa sätt arbeta med diskretionär förvaltning?
– Det är nog mycket upp till var och en och speciellt utifrån kundens situation. Man kan antingen använda det i kombination med aktiv rådgivning eller i sin enskildhet. Ett exempel är att kombinera en diskretionärt förvaltad fondportfölj (Select Offensiv/Select Balanserad) med en rådgiven portfölj av kassaflödesgenererande strukturerade produkter.

Då får kunden en kombination av långsiktighet i form av en depå av kassaflöde, där rådgivaren sköter den löpande bevakningen. I andra depån, där det ligger ett diskretionär mandat kopplat, tar Garantums förvaltningsråd beslut utifrån rådande marknadsläge och utifrån de på förhand bestämda mandaten och kan agera väldigt snabbt.

 

Hur har ni påverkats av den rådande turbulensen?
– Vi hade ett väldigt starkt 2019 för båda våra mandat, både mot jämförbara konkurrenter men också i absoluta tal. Även starten på 2020 var väldigt stark vilket gav oss ett litet försprång. Inför nedgången i slutet av februari låg vi någorlunda exponerade mot aktier men en bit ifrån maxallokering. Select Balanserad (ca 42% av 50%) och Select Offensiv (ca 84% av 100%). I backspegeln hade det självklart varit fördelaktigt att ha en lägre exponering, men där och då gick ekvationen ihop.

 

Hur har ni agerat senaste perioden?
– I slutet av 2019 viktade vi ner all vår exponering mot råvaror, efter en väldigt gynnsam utveckling. När Coronaviruset först började göra sig till känna var informationen knapphändig och påverkan på resten av världen var lite av en ”axelryckning” och tolkningen att det var ett Kina-problem. Vår reaktion var dock att snabbt vikta ner tillväxtmarknader till 0%.

När de första nedgångarna kom, kom de snabbt och dagsrörelserna var i stort sätt årsavkastningar. Vi tog initialt en avvaktande ställning då vi ansåg att det låg mycket psykologi i de snabba rörelserna. När situationen fortsatte att förvärras och kombineras med oljeraset utnyttjade vi tillfället att vid tisdagens (10/3) kraftiga uppgång om +5% vikta ner aktier samt globala företagsobligationer och vikta upp likvida medel.

 Viktade ner tillväxtmarknader tidigt i februari.

 Viktade ner globala företagsobligationer och aktier direkt efter oljekraschen i båda mandaten i början på förra veckan.

 Fortsatte vikta ner aktier i Select Balanserad i slutet av förra veckan.

Detta har gjort att vi har legat med väldigt mycket likvider mot slutet av förra veckan och vid öppningen i början av denna vecka (16/3), hade Select Balanserad ca 20% aktieexponering.


Vill du veta mer om diskretionär kapitalförvaltning pratar du med din rådgivare. Du är också välkommen att ringa oss på 08-522 550 40 eller läs mer här.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.