• Vi har uppgraderat vårt IT-system. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Synpunkter eller klagomål mot Garantum

Varje dag strävar vi efter att du som kund ska känna dig nöjd med oss. Skulle du ändå inte vara nöjd gör du enligt nedan för att reklamera eller klaga på något.

Reklamation.
Om du skulle känna dig missnöjd med något vill vi gärna att du framför dina synpunkter till oss. Ofta kan det handla om ett missförstånd eller att fakta saknas. Genom att ta kontakt med oss kan vi kanske lösa problemet gemensamt. Du bör
kontakta oss snarast möjligt om något inte stämmer.

Klagomål.
Om du efter detta ändå inte känner dig nöjd kan du kontakta:

Klagomålsansvarig
Garantum Fondkommission AB
Box 7364
103 90 Stockholm

Klagomålet ska framföras skriftligen. Handläggningen underlättas om du bifogar din dokumentation av ärendet i form av kopia på anmälningssedel, avräkningsnota, depå-/värderingsrapporter, minnesanteckningar etc.

Klagomålsansvarig hos Garantum heter Peter Hammarsten.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.