• Vi har uppgraderat vårt IT-system under helgen. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Offentliggörande av information om kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av kapitaltäckning och riskhantering skall följande information lämnas varje kvartal. Informationen, som offentliggörs i samband med kvartalsinrapportering, finns tillgänglig nedan.

 

Uppgifter redovisas för Garantums finansiella företagsgrupp (start Q3 2007) och Garantum Fondkommission AB (556668-1531). I vår årsredovisning under Förvaltningsberättelse och Noter framgår en utförligare beskrivning av bolagets risker och riskhantering.

 

Kvartalsvis information om Kapitaltäckning

           
2020 Mars 2021 Mars    
  Juni   Juni    
  September        
  December        
           
2018 Mars 2019 Mars    
  Juni   Juni    
  September   September    
  December   December     
           
2017  Mars 2016 Mars    
  Juni   Juni    
  September   September    
  December   December
   

 

          

2015

Mars
2014 Mars    

 

Juni
  Juni
   
  September   September
   
  December   December    
           
2013 Mars 2012 Mars    
  Juni   Juni    
  September   September    
  December   December    
           
2011 Mars 2010 December    
  Juni        
  September        
  December
       
           

 

Pelare 3-rapportering

Pelare 3 2020        
Pelare 3 2019        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.