Tillsyn

Garantum Fondkommission AB är ett värdepappersbolag som har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamheten utifrån lagen om värdepappersmarknaden. Med tillstånden följer en stor kravlista på att verksamheten bedrivs i enlighet med lagstiftningen. Det innebär att vi kontinuerligt granskas av Finansinspektionen med syftet att säkerställa att verksamheten inte bedrivs på ett icke tillbörligt sätt. Därtill är vi medlemmar i olika branschorganisationer.

 

Tillstånd

Garantum har följande tillstånd från Finansinspektionen:
• Förvaltare av fondandelar
• Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
• Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
• Handel med finansiella instrument för egen räkning
• Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
• Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
• Ta emot kunders medel på konto
• Garantigivning & placering av finansiella instrument med fast åtagande
• Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
• Förvara finansiella instrument & ta emot medel m redovisningsskyldighet
• Lämna kredit för genomförande av transaktion med finansiella instrument
• Råd till företag samt utföra tjänster vid fusion & företagsuppköp
• Utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument

www.fi.se

Anknutna ombud

Garantum har utsett anknutna ombud för distribution och rådgivning. Ombuden driver verksamhet med stöd av Garantums tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden. Ombuden kan också bedriva annan verksamhet, exempelvis försäkringsförmedling, i dessa fall svarar dock ombudet för denna verksamhet.

För att få bli ett anknutet ombud gör Garantum en enskild prövning av om ombudet kan förväntas följa de regler som finns för verksamheten, ekonomiska förhållanden, kunskap och kompetens hos de anställda mm. Därutöver utvärderas ombuden löpande vad gäller tjänsternas kvalitet.

En kund som önskar framföra synpunkter eller klagomål på de tjänster som ett anknutet ombud har utfört bör vända sig till Garantums klagomålsansvarige.

 

Ombud Finland/Suomi   Org.nr 
Garantum OY   (2184866-8)
     
Ombud Norge    
Garantum AS   (898321592)
     
     

Akademisk Marknadsanalys
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556783-8064 Ort: Stockholm, Uppsala, Malmö, Göteborg Tel:08-501 009 60 www.akademisk.se

Aktiv Finans FM AB
Anknutet: 2019-09-30 Orgnr: 559205-1394 Ort: Linköping Tel:013-485 01 50 www.aktivfinans.se

Bandling & Partners AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556696-7666 Ort: Stockholm, Umeå, Göteborg Tel: 08-518 00 200 www.bandlingopartners.se

- Bandling & Partners AB genom Capima AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr 559155-6955 Ort: Göteborg Tel: 0735- 189 515 www.bandlingopartners.se

- Bandling & Partners AB genom Cullberg Invest AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr 556967-5373 Ort: Stockholm Tel: 08-518 00 200 www.bandlingopartners.se

- Bandling & Partners AB genom Geminius Invest AB
Anknutet:  2019-01-18  Orgnr: 556969-0554 Ort: Stockholm Tel: 0708-909 896 www.bandlingopartners.se

- Bandling & Partners AB genom Widar & Ines Invest AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556967-5332 Ort: Stockholm Tel: 08-518 00 200 www.bandlingopartners.se

Bristedt Kapital & Pension AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556696-0042 Ort: Täby Ombud: Anders Bristedt Tel: 08-758 90 01 www.bristedt.se

Compassen
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 559124-3158 Ort: Stenungsund Ombud: Magnus Johdet, Christer Karlsson Tel:070-946 80 90 www.Compassen.nu

Confidentor KB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 969692-3474 Ort: Göteborg, Malmö, Halmstad Tel: 031-83 79 80 www.confidentor.se

Ekdahl Försäkring - Fond och Finans AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556599-8308 Ort: Stockholm Kontakt: Anders Ekdahl Tel: 08-54474500

Endreol AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556878-2592 Ort: Örebro Ombud: Jonas Andersson Tel: 019-20 10 28 www.endreol.se

Exicap Financial Services AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556513-3872 Ort: Stockholm Ombud: Jacob Bhy Tel: 08-441 17 00 www.exicap.se

Fond & Försäkring Ängelholm
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556609-2226 Ort: Ängelholm Ombud: Lars Nygård, Anneli Moberg, Henrik Finnström Tel:0431-105 99 www.fondforsakring.se

Försäkringshuset i Jämtland AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556481-2849 Ort: Östersund Ombud: Erik Persson, Lars Matsson Tel: 063-574 080 www.fhuset.se

Försäkringskonsult Niclas Öberg AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556501-3801 Ort: Solna Ombud: Niclas Öberg Tel: 070-7685105

Global Invest
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556706-5569 Ort: Linköping, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Malmö, Norrköping, Oskarshamn, Stockholm, Västerås, Växjö, Örebro. Tel: 013-145 450 www.globalinvest.se

Indexa Mora AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 559232-6895 Ort: Mora Ombud: Bengt Plahn Tel: 0250-141 43 www.indexa-mora.se

JB Rådgivning AB
Anknutet: 2019-06-01 Orgnr: 559089-2567 Ort: Stockholm Ombud: johan Bäcke Tel: 070-376 23 20 www.backetimerdal.se

Jensen & Sjöqvist
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556530-2568 Ort: Stockholm Ombud: Sören Jensen Tel: 070-300 72 12 www.jensensjoqvist.se

Kressner & Partners AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556860-9068 Ort: Stockholm Ombud: Niklas Kressner Tel: 08-586 335 40 www.kressnerrosenberg.se

LivInvest City AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556521-9465 Ort: Stockholm Ombud: Göran Hammarström Tel: 08-22 63 63 www.livinvest.se

Mela Invest AB
Anknutet: 2019-02-25 Orgnr: 559173-4826 Ort: Värnamo Ombud: Lasse Eriksson Tel: 0706-066 446

Nejdebergs Fond & Försäkring AB
Anknutet: 2020-01 Orgnr: 559193-4160 Ort: Stockholm Ombud: Bo Nejdeberg Tel: 070-2865230

Penn Investment KB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 969657-6942 Ort: Sundbyberg Ombud: Jan Wikberg Tel: 08-559 241 34 

Placeringsekonomerna AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556414-2148 Ort: Stockholm Ombud: Anders Carlsson, David Carlsson, Mårten Nyblom Tel: 08-6611315 www.placeringsekonomerna.se

Real Finans och Försäkring AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556807-3620 Ort: Stockholm Kontakt: Fredrik Lanner, Kristin westberg, Ricard Nylund Tel: 08-410 689 60 www.realff.se

Samuelsson Kapitalförvaltning i Stockholm AB
Anknutet: 2020-01-13 Orgnr: 559221-0172 Ort: Stockholm Kontakt: Rickard Samuelsson Tel: 0707-72 80 44 https://samuelssonkapital.se/

Strategi Invest i Sverige AB
Anknutet: 2017-11-27 Orgnr: 559028-8303 Ort: Göteborg  Kontakt: Peter Hultqvist Tel:0768-39 44 26

Spektra Finans
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556534-6524 Ort: Karlstad Tel:054-15 65 30 www.spektrafinans.se

Stockholm Inst Invest AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556785-6850 Ort: Stockholm Ombud: Anders Nyman, Tel: AN: 076-1191010 
www.instinvest.se 

Trygghetshuset AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556633-9049 Ort: Uppsala Kontakt: Lisa Declercq Tel: 070-7666022

Trygg Partner i Stockholm AB
Anknutet: 2019-01-30 Orgnr: 559183-0137 Ort: Stockholm Kontakt: Joakim Bergman Tel: 070-6290590

Vasastadens Rådgivning i Götborg AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 559116-9957 Ort: Göteborg Kontakt: Lars- Åke Fransson Tel: 076-0519884

Vågen Försäkringsbyrå AB
Anknutet: 2019-01-18 Orgnr: 556305-5747 Ort: Ängelholm Kontakt: Gustav Tedvik, Martin Svensson Tel: 0431-417 270 www.vagen.se

VT Rådgivning AB
Anknutet: 2019-06-01 Orgnr: 559089-2609 Ort: Stockholm Ombud: Vilgot Timerdal Tel: 070-780 28 86 www.backetimerdal.se

 

 

Branschkod

Garantum har också, jämte ett flertal andra aktörer, varit delaktiga i ett projekt av SPIS - Strukturerade Placeringar I Sverige (en del av Svenska Fondhandlareföreningen) för att ta fram en särskild branschkod för strukturerade placeringar. Tanken med branschkoden är att införa gemensamma begrepp för branschen och därmed underlätta för en investerare att förstå villkoren för en strukturerad placering. Den första versionen av koden lanserades i februari 2010. Den senaste versionen finns att hitta på SPIS hemsida.

Länk till branschkod nedan.
Licensiering

SwedSec Licensiering AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Fondhandlareföreningen och ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med programmet är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen. Garantum har varit medlemmar sedan vi startade vår verksamhet och all personal som arbetar med rådgivning eller som har en ledande ställning omfattas av kraven på licensiering. På sikt avser vi att låta all personal omfattas av detta licensieringskrav.Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.