• Vi har uppgraderat vårt IT-system. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Sustainalytics hållbarhetsbetyg 

Engagemanget fortsätter växa bland investerare som vill hållbarhetsgranska sitt sparande. Många gånger kan det dock vara svårt att jämföra hållbarheten hos bolag. För att göra detta enklare har hållbarhetsspecialisten Sustainalytics utvärderat underliggande bolag i våra strukturerade produkter och tilldelat dem ett hållbarhetsbetyg. 

 

Sustainalytics är en oberoende global aktör inom ESG-utvärdering. ESG-utvärderingen är utformad för att hjälpa investerare att identifiera och förstå viktiga ESG-relaterade risker i bolag. Bolagen som utvärderas delas in i fem olika risknivåer inom sin branschgrupp; försumbar, låg, medium, hög och allvarlig på en skala 0-100, där 100 är allvarlig och 1 är försumbar. Om verksamheten i bolaget har svårt att hantera ESG-relaterade risker, får alltså bolaget en högre siffra.

 

För att förstå ESG-riskerna i bolagen baseras utvärderingen på en ”ohanterlig risk” och en ”hanterlig risk”. En ohanterlig risk innebär den risk som ett bolag kommer ha oavsett hur verksamheten styrs. Exempelvis tobaksbolag, det går inte helt att ta bort hälsorisken eftersom bolagets produkt i sig utgör en hälsorisk. En hanterlig risk är istället den risken som ett bolag kan påverka genom policys och program. Vilket ESG-betyg ett företag tilldelas baseras på en bedömning av hur mycket ett företag exponeras mot ESG-risker som kan hanteras och inte kan hanteras. Ett bolag som har stor ”ohanterlig risk” kommer dock alltid få ett högre ESG-betyg än ett bolag med låga risker som inte går att hantera.

 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.