MSCI ESG-betyg 

Vi vill göra det enklare för investerare att hållbarhetsgranska sitt sparande. Vi har därför ett hållbarhetsbetyg från MSCI på underliggande bolag i våra produkter. Betyget ger en indikation på hur bolaget jobbar med ESG-frågor. ESG står för Environmental (E),  Social (S) och Governance (G).

 

MSCI ESG Research är en global aktör inom EGS-utvärdering och mäter framtidsorienterade ESG-risker. MSCI har över 40 års erfarenhet av objektiv mätning och modellering av ESG-prestanda.

MSCI ESG-rating är utformad för att mäta ett företags motståndskraft mot långsiktiga branschspecifika ESG-risker.  MSCI använder en regelbaserad metodik för att identifiera branschledare samt bolag som släpar efter i sitt arbete med ESG-frågor och hur väl de hanterar dessa risker i förhållande till sina branschkollegor. ESG-klassificeringen sträcker sig från ledare (AAA, AA), medel (A, BBB, BB) till eftersläntrare (B, CCC).

Tanken är att ESG-betyget ska hjälpa dig som vill spara lite mer hållbart och är intresserad av att titta närmare på hur bolag förhåller sig till miljö- och socialt ansvar.


Läs mer om MSCI ESG-betyg här >>

 


Vad är ESG? 
Ansvarsfulla-, gröna och hållbara investeringar kallas ofta för ESG. Detta står för miljö (environment), socialt ansvar (social) och bolagsstyrning (governance).

 

E:et i ESG omfattar en rad områden som är av relevans för den slutliga investeraren. De mest centrala områdena är klimatförändringarna och vattenrelaterade frågorna. Andra områden som är av relevans är biologisk mångfald, energi, kemikalier, föroreningar och avfallshantering. Till skillnad från E:et i ESG rör S:et sådant som kan kopplas till människan. Bland annat omfattar S:et respekt för de mänskliga rättigheterna, arbetsvillkor och hälsa och fattigdom. Inom detta ryms bland annat yttrandefrihet, rätten att bilda fackförening och barns rättigheter. G:et visar hur bolaget jobbar inifrån med till exempel penningtvätt, korruption och mutor samt styrelsens sammansättning.

 

 

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.