Aktieindexobligation

ING AO Global 1354

Sista teckningsdag 21 september 2012

ISIN
SE0004840809
Skydd
Obligation, skyddat belopp
Löptid
7 år
Pris
100 %
Villkor
220%
Marknad
Global
Emittent
  • ING Bank N.V.
2017-08-18 kl 10:23
Förfallokurs
193,48
%
Långsiktig kurs
204,01
%
Nivå Underliggande
138,19
%
2012-09-24
2019-10-10
Underliggande
TOYOTA MOTOR ORD +97,43
JOHNSON & JOHNSON ORD +89,90
SIEMENS N ORD +42,79
ROCHE HOLDING G PAR +35,81
NESTLE N ORD +35,80
PROCTER & GAMBLE ORD +32,64
USDSEK +21,36
COCA-COLA ORD +20,09
VODAFONE GROUP ORD +19,33
TOTAL ORD +8,08
AT&T ORD -2,01

ING AO Global 1354

ISIN SE0004840809
Riskkategori Kapitalskyddad
Status Återköpt
Startdag 2012-09-24
Återbetalningsdag 2019-10-10
Löptid 7 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 220%
Kapitalskydd 100%
Emissionsdag 2012-10-10
Emittent
  • ING Bank N.V.
Marknadsplats Ej Noterad
Genomsnitt start 2017-09-25
Genomsnitt slut 2019-09-24
Mätintervall Månadsvis

Viktiga egenskaper

  • Avkastningsdelen beräknas i lokal valuta för underliggande tillgångar vilket medför att valutakursrörelser gentemot den valuta som placeringen är utgiven i kommer att påverka utfallet, positivt eller negativt, och endast om underliggande tillgångar har en positiv utveckling.
  • Placeringen är kapitalskyddad vilket innebär att emittenten har åtagit sig att återbetala kapitalskyddat belopp på återbetalningsdagen. Men återbetalningsbeloppet är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.