2019-09-20 kl 13:19
Marknadskurs
186,29
%
Långsiktig kurs
187,56
%
Nivå Underliggande
187,56
%
2014-11-27
2019-12-17
Riskbarriär
Underliggande
SANDVIK +87,56

SG SPR Sandvik Platå 2051

ISIN SE0006371043
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2014-11-27
Återbetalningsdag 2019-12-17
Löptid 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 300%
Kapitalskydd 0%
Riskbarriär 75%
Emissionsdag 2014-12-17
Emittent
  • Société Générale Luxembourg
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Riskbarriären stäms av på slutdagen efter löptidens slut, dvs sista observationsdagen.

  • Eventuell avkastning baseras på den underliggandes utveckling, medelvärdesjusterad.

  • Eventuella avkastningen är det högsta av underliggande utveckling eller deltagandegraden multiplicerat med kupongen.

  • Upp till kupongnivån erhålls underliggande medelvärdesjusterad utveckling multiplicerat med deltagandegraden.

  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.

  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.