Sprinter

SG SPR Sandvik Platå 2051

Sista teckningsdag 20 november 2014

• 3 X DELTAGANDEGRAD PÅ AVKASTNING UPP TILL 25% UPPGÅNG
• BARRIÄRBEROENDE SKYDD/RISK NED TILL -25%

Sandviks starka position inom sina verksamhetsområden samt det interna förändringsarbete som bolaget har gjort kan ge positiva effekter framöver. Placeringen passar dig som har en relativt positiv syn på Sandvik på sikt men som är osäker på uppgångspotentialen. Sprinter Sandvik ger en indikativ deltagandegrad på 3,0 ggr ev. positiv utveckling för ingående aktien upp till en uppgång på 25%. Därefter ges också 75% avkastning fram till 75% i positiv utveckling - på uppgångar utöver detta ges hela utvecklingen (1,0). Slutar aktien på eller över under placeringens barriärberoende skydd/risk på slutdagen återbetalas nominellt investerat belopp. För att kunna ta ställning till placeringen behöver du i produktbroschyren bland annat sätta dig in i hur denna barriär och platåavkastning fungerar.

ISIN
SE0006371043
Skydd
Barriärberoende skydd/risk
Löptid
5 år
Pris
100 %
Villkor
25%
Marknad
Sverige
Emittent
  • Société Générale Luxembourg
2018-09-25 kl 14:43
Marknadskurs
198,26
%
Långsiktig kurs
196,65
%
Nivå Underliggande
196,65
%
2014-11-27
2019-12-17
Riskbarriär
Underliggande
SANDVIK +96,65

SG SPR Sandvik Platå 2051

ISIN SE0006371043
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2014-11-27
Återbetalningsdag 2019-12-17
Löptid 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 300%
Kapitalskydd 0%
Riskbarriär 75%
Emissionsdag 2014-12-17
Emittent
  • Société Générale Luxembourg
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Riskbarriären stäms av på slutdagen efter löptidens slut, dvs sista observationsdagen.

  • Eventuell avkastning baseras på den underliggandes utveckling, medelvärdesjusterad.

  • Eventuella avkastningen är det högsta av underliggande utveckling eller deltagandegraden multiplicerat med kupongen.

  • Upp till kupongnivån erhålls underliggande medelvärdesjusterad utveckling multiplicerat med deltagandegraden.

  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.

  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.