CS AO Global Bonus 3639

Sista teckningsdag 04 april 2019

  • Är aktiekorgens utveckling positiv eller oförändrad vid löptidens slut utbetalas en bonuskupong på 45% (indik.) även om korgens uppgång skulle vara lägre.

  • Överstiger korgen 45% erhålls kupong plus deltagandegraden gånger korgutvecklingen på den del som överstiger bonuskupongen.  

  • Vid en negativ utveckling är 100% av nominellt belopp kapitalskyddat på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 8 år.

 

 


Helskärmsläge 

ISIN
SE0012323822
Skydd
Kapitalskyddad
Löptid
8 år
Pris
100 %
Villkor
100 %
Marknad
Global
Emittent
Credit Suisse London

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.