2019-05-20 kl 11:46
Marknadskurs
96,56
%
Långsiktig kurs
100,00
%
Nivå Underliggande
95,29
%
2019-04-11
2027-04-26
Underliggande
SOUTHERN CO/THE +3,26
Enel SpA +1,03
NATIONAL GRID ORD -0,90
SAMPO OYJ -1,37
AXA ORD -3,31
DUKE ENERGY CORP -3,39
NORDEA BANK AB -5,94
SSE PLC -9,08
VODAFONE GROUP ORD -10,01
Nissan Motor Co Ltd -17,26

CS AO Global Bonus 3639

ISIN SE0012323822
Riskkategori Kapitalskyddad
Status Aktiv
Startdag 2019-04-11
Återbetalningsdag 2027-04-26
Löptid 8 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 100%
Kapitalskydd 100%
Bonuskupong 40,00%
Emissionsdag 2019-05-07
Emittent
  • Credit Suisse London Branch
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2027-03-15
Genomsnitt slut 2027-04-12
Mätintervall

Viktiga egenskaper

  • Placeringen är kapitalskyddad vilket innebär att emittenten har åtagit sig att återbetala kapitalskyddat belopp på återbetalningsdagen. Men återbetalningsbeloppet är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.