CS AO Sverige TP SFB 90 3725

Sista teckningsdag 29 augusti 2019

  • Avkastningsmöjlighet som motsvarar den indikativa deltagandegradenpå 1,8 gånger aktiekorgens eventuella uppgång.

  • Lars-Erik Lundgren, förvaltare på Aktie-Ansvar har kommenterat samtliga fyra underliggande bolag i placeringen. En bolagskvartett som han anser har låg värdering och spännande framtidsutsikter.

  • De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best.

 

 


Helskärmsläge 

ISIN
SE0012740512
Skydd
Kapitalskyddad
Löptid
5 år
Pris
100 %
Villkor
180 %
Marknad
Sverige
Emittent
Credit Suisse London

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.