2019-11-21 kl 12:08
Marknadskurs
9 544,34
SEK
95,44
%
Långsiktig kurs
10 710,38
SEK
107,10
%
Nivå Underliggande
99,10
%
2019-09-05
2024-10-10
Riskbarriär
Underliggande
EURBRL +3,05
EURINR +0,18
EURZAR -0,54

DB KC Tillväxtval. 20% Skydd 3712

ISIN DE000XM8ZAU4
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Produktegenskaper
Kupong 8,00 %. En försvagning av euron redovisas som en negativ utveckling för valutaparet.
Startdag 2019-09-05
Återbetalningsdag 2024-10-10
Löptid 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 10 000 SEK
Deltagandegrad 100%
Kapitalskydd 20%
Riskbarriär 100%
Emissionsdag 2019-09-26
Emittent
  • Deutsche Bank AG, London Branch
Marknadsplats OMX STO Structured Products Units
Genomsnitt start 2024-04-25
Genomsnitt slut 2024-09-25

Viktiga egenskaper

  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgångens utveckling fram till löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.
  • En förändring av underliggande valutakorg påverkar ditt nominella belopp på slutdagen. En försvagning av valutakorgen gentemot basvalutan påverkar investeringen negativt och en förstärkning positivt. 
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.