2019-11-21 kl 12:08
Marknadskurs
98,02
%
Långsiktig kurs
102,13
%
Nivå Underliggande
100,00
%
Utbetalda kuponger
0,00
%
2019-09-26
2024-07-15
Underliggande
CDX_HY_S32_V2_5Y -1,01

SEB KC HY USA 15 Kvart 3724

ISIN SE0011897628
Riskkategori Kreditberoende
Status Aktiv
Produktegenskaper
Kupong: 8,50 % p.a., kvartalsvis utbetalning
Antal kredithändelser 1
Återbetalningsdag 2024-07-15
Löptid 4,8 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 100%
Kapitalskydd 0%
Emissionsdag 2019-09-26
Emittent
  • Skandinaviska Enskilda Banken
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Tranchering Trancherad
Återvinningsvärde 0%
Antal Referensbolag 99
Brytpunkt risk 15 Kredithändelser
Brytpunkt max förlust 25 Kredithändelser
Referensindex/bolag CDX High Yield Series 32 Version 2 5Y
Kreditfaktor 10,00%
Kreditrisk start 2019-09-05
Kreditrisk slut 2024-06-20

Viktiga egenskaper

  • Placeringen har två huvudsakliga risker, som båda är kreditrisker. Den ena är i det fall utgivaren av placeringen (emittenten) inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden. 
  • Den andra är kopplad till referensbolagen. Om det sker fler kredithändelser än vad placeringen är skyddad mot (brytpunkt risk) påverkar det nominellt belopp enligt produktvillkoren.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

 

 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.