GS AC Sv bolag TP Combo OS 3799

Sista teckningsdag 16 december 2019

  • Combo – möjlighet till både en utbetalande kupong på 10% (indik.) som betalas ut om samtliga aktier står på eller över kupongbarriären eller en ackumulerande kupong på 10% (indik.) som betalas ut om samtliga aktier står på eller över inlösenbarriären.

  • Optimal Start – startkursen kommer att bli den lägsta noteringen för underliggande aktier under de 4 första veckorna av löptiden (5 observationer).

  • Riskbarriär – i det fall då någon av de underliggande aktierna fallit med mer än 40% på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien.

 

 

Helskärmsläge
ISIN
SE0013382009
Skydd
Barriärberoende
Löptid
5 år
Pris
100 %
Villkor
10 %
Marknad
Sverige
Emittent
Goldman Sachs London

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.