2019-04-25 kl 13:24
Marknadskurs
97,28
%
Långsiktig kurs
100,71
%
Nivå Underliggande
88,16
%
Utbetalda kuponger
0,71
%
2019-02-28
2024-03-21
Inlösenbarriär
Riskbarriär
Underliggande
HENNES & MAURITZ B ORD +19,33
VOLVO B ORD +16,91
NORDEA BANK AB -7,86
SWEDBANK A ORD -11,84

INV AC Sv bolag Mån KSK 3587

ISIN SE0012115764
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2019-02-28
Återbetalningsdag 2024-03-21
Löptid Max 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Utbetalande kupong: 0,71 %
Inlösenkupong: 0,71 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Inlösenbarriär 100%
Riskbarriär 60%
Emissionsdag 2019-03-21
Emittent
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Produkten ger vid kupongutbetalningsdag en fast kupong oberoende av utvecklingen för underliggande tillgångar.
  • Riskbarriären stäms av på slutdagen efter löptidens slut, dvs sista observationsdagen.
  • Det finns två gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga utfallet och dessa barriärer mäts mot den underliggande tillgång som utvecklas sämst.
  • Placeringen avslutas i förtid och löses in om alla underliggande tillgångar är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag, förutsatt att placeringen enligt villkoren kan lösas in vid den givna observationsdagen.
  • Vid kupongutbetalningsdagen utbetalas en fast kupong oberoende av utvecklingen för underliggande tillgångar.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.