2019-04-25 kl 13:24
Marknadskurs
101,37
%
Långsiktig kurs
101,92
%
Nivå Underliggande
100,00
%
Utbetalda kuponger
0,00
%
2019-03-21
2024-01-15
Underliggande
CDX_HY_S31_V1_5Y -3,00

SEB KO HY USA Kvart 3580

ISIN SE0011897024
Riskkategori Kreditberoende
Status Aktiv
Produktegenskaper
Kupong: 7,7 % p.a., kvartalsvis utbetalning
Antal kredithändelser 3
Återbetalningsdag 2024-01-15
Löptid 4,8 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 100%
Kapitalskydd 0%
Emissionsdag 2019-03-21
Emittent
  • Skandinaviska Enskilda Banken
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Tranchering Trancherad
Återvinningsvärde 0%
Antal Referensbolag 100
Brytpunkt risk 17 Kredithändelser
Brytpunkt max förlust 27 Kredithändelser
Referensindex/bolag CDX High Yield Index Series 31 Version 1 5Y
Kreditfaktor 10,00%
Kreditrisk start 2019-02-28
Kreditrisk slut 2023-12-20

Viktiga egenskaper

  • Placeringen har två huvudsakliga risker, som båda är kreditrisker. Den ena är i det fall utgivaren av placeringen (emittenten) inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden. 
  • Den andra är kopplad till referensbolagen. Om det sker fler kredithändelser än vad placeringen är skyddad mot (brytpunkt risk) påverkar det nominellt belopp enligt produktvillkoren.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

 

 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.