2019-09-20 kl 13:19
Marknadskurs
93,68
%
Långsiktig kurs
103,18
%
Nivå Underliggande
108,73
%
2019-07-11
2024-07-30
Underliggande
ABB ORD +11,59
STORA ENSO R OYJ +11,58
SKANSKA B ORD +11,45
ELECTROLUX B ORD +0,68
VOLVO B ORD -0,48
HUSQVARNA AB-B SHS -3,78
SWEDBANK A ORD -3,98
BILLERUDKORSNAS AB -12,58

SEB AO Sverige TP SFB 90 3720

ISIN SE0011897586
Riskkategori Kapitalskyddad
Status Aktiv
Startdag 2019-07-11
Återbetalningsdag 2024-07-30
Löptid 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 151%
Kapitalskydd 90%
Emissionsdag 2019-07-30
Emittent
  • Skandinaviska Enskilda Banken
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2023-07-11
Genomsnitt slut 2024-07-11
Mätintervall Månadsvis

Viktiga egenskaper

  • Ett förutbestämt antal aktier i den underliggande aktiekorgen ersätts med en fast utveckling. Det är de aktierna med bäst utveckling som byts ut mot denna fasta utveckling, så kallad ”Fixed Best”.
  • Placeringen är kapitalskyddad vilket innebär att emittent har åtagit sig att återbetala nominellt investerat belopp på återbetalningsdagen. Men återbetalningsbeloppet är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.