2020-05-27 kl 14:32
Marknadskurs
89,48
%
Långsiktig kurs
100,00
%
Nivå Underliggande
89,00
%
2019-07-04
2027-07-17
Underliggande
SSE PLC +3,78
NATIONAL GRID ORD +3,12
Enel SpA +2,14
SOUTHERN CO/THE -3,02
VODAFONE GROUP ORD -3,04
NORDEA BANK AB -6,57
DUKE ENERGY CORP -7,66
SAMPO OYJ -23,32
AXA ORD -29,20
Nissan Motor Co Ltd -46,23

CS AO Global Bonus 3702

ISIN SE0012596559
Riskkategori Kapitalskyddad
Status Aktiv
Startdag 2019-07-04
Återbetalningsdag 2027-07-17
Löptid 8 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 100%
Kapitalskydd 100%
Bonuskupong 20,00%
Emissionsdag 2019-07-17
Emittent
  • Credit Suisse London Branch
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2027-06-07
Genomsnitt slut 2027-07-05
Mätintervall

Viktiga egenskaper

  • Placeringen är kapitalskyddad vilket innebär att emittenten har åtagit sig att återbetala kapitalskyddat belopp på återbetalningsdagen. Men återbetalningsbeloppet är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.