2019-07-17 kl 11:39
Marknadskurs
100,00
SEK
1,00
%
Långsiktig kurs
109,20
SEK
1,09
%
Nivå Underliggande
100,95
%
2024-07-31
Riskbarriär
Underliggande

*DB KC Tillväxtval. 20% Skydd 3689

ISIN XX000XM8ZBG1
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag
Återbetalningsdag 2024-07-31
Löptid 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 10 000 SEK
Deltagandegrad 100%
Kapitalskydd 20%
Riskbarriär 100%
Emissionsdag 2019-07-17
Emittent
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start
Genomsnitt slut

Viktiga egenskaper

  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgångens utveckling fram till löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.
  • En förändring av underliggande valutakorg påverkar ditt nominella belopp på slutdagen. En försvagning av valutakorgen gentemot basvalutan påverkar investeringen negativt och en förstärkning positivt. 
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.