2020-05-29 kl 15:20
Marknadskurs
71,58
%
Långsiktig kurs
100,72
%
Nivå Underliggande
74,03
%
Utbetalda kuponger
7,20
%
2019-07-04
2024-07-17
Inlösenbarriär
Riskbarriär
Underliggande
VOLVO B ORD -11,61
HENNES & MAURITZ B ORD -12,90
NOKIA OYJ -20,76
SSAB A ORD -25,97

INV AC No. bolag Mån KSK 3692

ISIN SE0012595973
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2019-07-04
Återbetalningsdag 2024-07-17
Löptid Max 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Utbetalande kupong: 0,72 %
Inlösenkupong: 0,72 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Inlösenbarriär 100%
Riskbarriär 60%
Emissionsdag 2019-07-17
Emittent
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Produkten ger vid kupongutbetalningsdag en fast kupong oberoende av utvecklingen för underliggande tillgångar.
  • Riskbarriären stäms av på slutdagen efter löptidens slut, dvs sista observationsdagen.
  • Det finns två gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga utfallet och dessa barriärer mäts mot den underliggande tillgång som utvecklas sämst.
  • Placeringen avslutas i förtid och löses in om alla underliggande tillgångar är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag, förutsatt att placeringen enligt villkoren kan lösas in vid den givna observationsdagen.
  • Vid kupongutbetalningsdagen utbetalas en fast kupong oberoende av utvecklingen för underliggande tillgångar.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.