2020-08-07 kl 14:54
Marknadskurs
89,00
%
Långsiktig kurs
100,90
%
Nivå Underliggande
100,00
%
Utbetalda kuponger
3,58
%
2019-07-17
2024-07-15
Underliggande
ITX_MAIN_S31_V1_5Y 0,00

SHB KC IG Europa Kvart 3688

ISIN SE0006090379
Riskkategori Kreditberoende
Status Aktiv
Produktegenskaper
Kupong: 3,60 % p.a., kvartalsvis utbetalning
Antal kredithändelser 0
Återbetalningsdag 2024-07-15
Löptid 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 100%
Kapitalskydd 0%
Emissionsdag 2019-07-17
Emittent
  • Svenska Handelsbanken AB
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Tranchering Trancherad
Återvinningsvärde 0%
Antal Referensbolag 125
Brytpunkt risk 3 Kredithändelser
Brytpunkt max förlust 8 Kredithändelser
Referensindex/bolag iTraxx Main Series 31 Version 1 5Y
Kreditfaktor 20,00%
Kreditrisk start 2019-07-04
Kreditrisk slut 2024-06-20

Viktiga egenskaper

  • Placeringen har två huvudsakliga risker, som båda är kreditrisker. Den ena är i det fall utgivaren av placeringen (emittenten) inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden. 
  • Den andra är kopplad till referensbolagen. Om det sker fler kredithändelser än vad placeringen är skyddad mot (brytpunkt risk) påverkar det nominellt belopp enligt produktvillkoren.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

 

 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.