2019-07-19 kl 10:53
Marknadskurs
98,25
%
Långsiktig kurs
108,50
%
Nivå Underliggande
104,50
%
Utbetalda kuponger
0,00
%
2019-05-20
2024-06-03
Inlösenbarriär
Kupongbarriär
Riskbarriär
Underliggande
FORTUM OYJ +9,58
INVESTOR B ORD +5,56
NOKIA OYJ +1,75
OUTOKUMPU OYJ +1,10

CS AC No bolagskorg Combo 3673

ISIN SE0012481299
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2019-05-20
Återbetalningsdag 2024-06-03
Löptid Max 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Utbetalande kupong: 2 %
Inlösenkupong: 8,5 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Inlösenbarriär 100%
Kupongbarriär 80%
Riskbarriär 70%
Emissionsdag 2019-06-12
Emittent
  • Credit Suisse London Branch
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Det finns tre gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga utfallet och dessa barriärer mäts mot placeringens underliggande tillgång. Placeringen ger möjlighet till två olika kuponger.

  • En utbetalande kupong betalas ut om underliggande tillgång är på eller över kupongbarriären men under inlösenbarriären på en observationsdag.

  • Placeringen avslutas i förtid och löses in om underliggande tillgång är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag, förutsatt att placeringen enligt villkoren kan lösas in vid den givna observationsdagen.

  • Avslutas placeringen i förtid erhålls inte den utbetalande kupongen. Istället utbetalas placeringens andra kupong som endast kan erhållas vid inlösen.

  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgångens utveckling fram till löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.

  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.

  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.