2019-07-23 kl 10:01
Marknadskurs
102,97
%
Långsiktig kurs
101,30
%
Nivå Underliggande
100,00
%
Utbetalda kuponger
1,29
%
2019-04-16
2024-01-15
Underliggande

SHB KO IG Europa Kvart 3626

ISIN SE0006088217
Riskkategori Kreditberoende
Status Aktiv
Produktegenskaper
Kupong: 5,20 % p.a., kvartalsvis utbetalning
Antal kredithändelser 0
Återbetalningsdag 2024-01-15
Löptid 4,8 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 100%
Kapitalskydd 0%
Emissionsdag 2019-04-16
Emittent
  • Svenska Handelsbanken AB
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Tranchering Trancherad
Återvinningsvärde 0%
Antal Referensbolag 125
Brytpunkt risk 3 Kredithändelser
Brytpunkt max förlust 8 Kredithändelser
Referensindex/bolag iTraxx Main Series 30 Version 1 5Y
Kreditfaktor 20,00%
Kreditrisk start 2019-03-29
Kreditrisk slut 2023-12-20

Viktiga egenskaper

  • Placeringen har två huvudsakliga risker, som båda är kreditrisker. Den ena är i det fall utgivaren av placeringen (emittenten) inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden. 
  • Den andra är kopplad till referensbolagen. Om det sker fler kredithändelser än vad placeringen är skyddad mot (brytpunkt risk) påverkar det nominellt belopp enligt produktvillkoren.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

 

 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.