2019-07-23 kl 10:01
Marknadskurs
100,05
%
Långsiktig kurs
109,70
%
Nivå Underliggande
103,05
%
Utbetalda kuponger
0,00
%
2019-05-23
2024-06-11
Inlösenbarriär
Kupongbarriär
Riskbarriär
Underliggande
ESTX 50 PR INDEX +5,53
STO OMX INDEX +3,05

UBS AC Sverige Europa 3682

ISIN SE0012558898
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2019-05-23
Återbetalningsdag 2024-06-11
Löptid Max 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Utbetalande kupong: 9,7 %
Inlösenkupong: 9,7 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Inlösenbarriär 100%
Kupongbarriär 100%
Riskbarriär 75%
Emissionsdag 2019-06-11
Emittent
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Det finns tre gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga utfallet och dessa barriärer mäts mot den underliggande tillgång som utvecklas sämst.
  • Placeringen avslutas i förtid och löses in om alla underliggande tillgångar är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag, förutsatt att placeringen enligt villkoren kan lösas in vid den givna observationsdagen.
  • Kupong betalas ut om underliggande tillgång med sämst utveckling är på eller över kupongbarriären på en observationsdag.
  • Missade kuponger kan återfås om villkoret för kupong uppfylls vid ett senare observationstillfälle under löptiden.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.