2020-09-23 kl 15:05
Marknadskurs
80,20
%
Långsiktig kurs
117,00
%
Nivå Underliggande
79,77
%
Utbetalda kuponger
0,00
%
2020-02-24
2025-03-18
Inlösenbarriär
Kupongbarriär
Riskbarriär
Underliggande
JM -4,28
SSAB A ORD -10,29
FORTUM OYJ -18,17
HENNES & MAURITZ B ORD -20,23

DDB AC Sv bolag Low Trigger 3854

ISIN SE0012675056
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2020-02-24
Återbetalningsdag 2025-03-18
Löptid Max 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Utbetalande kupong: 17 %
Inlösenkupong: 17 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Inlösenbarriär 75%
Kupongbarriär 75%
Riskbarriär 50%
Emissionsdag 2020-03-18
Emittent
  • Danske Bank A/S
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Det finns tre gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga utfallet och dessa barriärer mäts mot den underliggande tillgång som utvecklas sämst.
  • Placeringen avslutas i förtid och löses in om alla underliggande tillgångar är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag, förutsatt att placeringen enligt villkoren kan lösas in vid den givna observationsdagen.
  • Kupong betalas ut om underliggande tillgång med sämst utveckling är på eller över kupongbarriären på en observationsdag.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.