GS AC Europeisk bankkorg 3848

Sista teckningsdag 17 februari 2020

  • Europas banksektor har sedan finanskrisen haft det osedvanligt tufft. Lågt ställda förväntningar och pressade aktiekurser skapar i och med det ett intressant utgångsläge för en viss återhämtning.

  • Avkastningspotentialen motsvarar placeringens indikativa kupong på 100%. Om korgens utveckling på slutdagen är lägre än inlösenbarriären erhålls utvecklingen gånger deltagandegraden på indikativt 2,0.

  • Risk på korgen – i det fall underliggande aktiekorg slutar under riskbarriären efter 5 år återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för aktiekorgen.

 

 

Helskärmsläge
ISIN
SE0013408150
Skydd
Barriärberoende
Löptid
5 år
Pris
100 %
Villkor
Marknad
Europa
Emittent
Goldman Sachs London

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.