GS AIO Asien Tillväxt NOK 3844

Sista teckningsdag 17 februari 2020

  • Avkastningsmöjlighet från tre index med exponering mot Asien, en uppgång i underliggande index multiplicerat med en indikativ deltagandegrad på 2,0.

  • Placeringen är exponerad mot NOK vilket innebär en valutarisk eller valutamöjlighet beroende på hur valutakursen mellan NOK och SEK förändras under placeringens löptid.

  • Vid en negativ utveckling för underliggande index är det nominella beloppet kapitalskyddat i NOK. Placeringen tecknas med 10% överkurs. Överkursen inte är kapitalskyddad och förloras således vid utebliven utveckling för indexen.


Helskärmsläge 

ISIN
SE0013408184
Skydd
Kapitalskyddad
Löptid
5 år
Pris
110 %
Villkor
200 %
Marknad
Asien
Emittent
Goldman Sachs London

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.