2020-09-21 kl 11:19
Marknadskurs
98,74
%
Långsiktig kurs
92,40
%
Nivå Underliggande
94,10
%
2020-02-24
2025-03-19
Underliggande
MSCI TAIWAN INDEX +13,60
NOKSEK -7,60
HANG SENG INDEX -10,70
MSCI SINGAPORE INDEX -20,60

GS AIO Asien Tillväxt NOK 3844

ISIN SE0013408184
Riskkategori Kapitalskyddad
Status Aktiv
Startdag 2020-02-24
Återbetalningsdag 2025-03-19
Löptid 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 110%
Deltagandegrad 185%
Kapitalskydd 100%
Emissionsdag 2020-03-18
Emittent
  • Goldman Sachs International, London UK
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2024-02-26
Genomsnitt slut 2025-02-24
Mätintervall Månadsvis

Viktiga egenskaper

  • Avkastningsdelen beräknas i lokal valuta för underliggande tillgång vilket medför att valutakursrörelser gentemot den valuta som placeringen är utgiven i kommer att påverka utfallet, positivt eller negativt, och endast om underliggande tillgång har en positiv utveckling.
  • Placeringen är kapitalskyddad vilket innebär att emittenten har åtagit sig att återbetala kapitalskyddat belopp på återbetalningsdagen. Men återbetalningsbeloppet är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.