2020-09-21 kl 11:19
Marknadskurs
76,50
%
Långsiktig kurs
81,60
%
Nivå Underliggande
81,60
%
2020-02-24
2022-03-18
Riskbarriär
Underliggande
SWEDBANK A ORD -12,50
SE BANKEN A ORD -20,94
NORDEA BANK AB -21,76

SHB SPR Sv banker Platå 2 år 3842

ISIN SE0013379518
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2020-02-24
Återbetalningsdag 2022-03-18
Löptid 2 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 400%
Kapitalskydd 0%
Riskbarriär 100%
Emissionsdag 2020-03-18
Emittent
  • Svenska Handelsbanken AB
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Riskbarriären stäms av på slutdagen efter löptidens slut, dvs sista observationsdagen.

  • Eventuell avkastning baseras på den underliggandes utveckling, medelvärdesjusterad.

  • Eventuella avkastningen är det högsta av underliggande utveckling eller deltagandegraden multiplicerat med kupongen.

  • Upp till kupongnivån erhålls underliggande medelvärdesjusterad utveckling multiplicerat med deltagandegraden.

  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.

  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.