2020-07-03 kl 13:31
Marknadskurs
86,95
%
Långsiktig kurs
97,45
%
Nivå Underliggande
104,72
%
2020-01-23
2025-02-12
Underliggande
BILLERUDKORSNAS AB +24,44
HUSQVARNA AB-B SHS +2,31
ABB ORD -2,57
VOLVO B ORD -3,74
SWEDBANK A ORD -7,86
STORA ENSO R OYJ -8,64
SKANSKA B ORD -14,44
ELECTROLUX B ORD -17,59

SEB AO Sverige TP SFB 90 3810

ISIN SE0013101656
Riskkategori Kapitalskyddad
Status Aktiv
Startdag 2020-01-23
Återbetalningsdag 2025-02-12
Löptid 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 158%
Kapitalskydd 90%
Emissionsdag 2020-02-12
Emittent
  • Skandinaviska Enskilda Banken
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2024-01-23
Genomsnitt slut 2025-01-23
Mätintervall Månadsvis

Viktiga egenskaper

  • Ett förutbestämt antal aktier i den underliggande aktiekorgen ersätts med en fast utveckling. Det är de aktierna med bäst utveckling som byts ut mot denna fasta utveckling, så kallad ”Fixed Best”.
  • Placeringen är kapitalskyddad vilket innebär att emittent har åtagit sig att återbetala nominellt investerat belopp på återbetalningsdagen. Men återbetalningsbeloppet är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.