2021-08-02 17:13:29
Marknadskurs
125,30
%
Långsiktig kurs
192,00
%
Nivå Underliggande
115,42
%
2020-09-22
2024-10-07
Inlösenbarriär
Riskbarriär
Underliggande
SSAB A ORD 74,76%
BOLIDEN 33,78%
JM 17,98%
SWEDBANK A ORD 15,42%

BNP SPR Sv bolag Bonusx2 3967

ISIN SE0014555561
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2020-09-03
Återbetalningsdag 2024-10-07
Löptid 4 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 100%
Kapitalskydd 0%
Bonuskupong 46,00%
Inlösenbarriär 100%
Riskbarriär 60%
Emissionsdag 2020-09-22
Emittent BNP Arb. Iss. B.V.
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En sprinter kan ha en eller flera underliggande tillgångar som placeringens värdeutveckling är knuten till, där möjlighet finns att delta i underliggande tillgång med mer än 1,0 (deltagandegrad).
  • Placeringen ger det högsta av en bonuskupong eller flera bonuskuponger och den positiva sammanvägda utvecklingen av underliggande tillgång, förutsatt att samtliga underliggande tillgångar slutar på eller över smartbonusbarriären.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.