2021-06-18 20:00:11
Marknadskurs
137,29
%
Långsiktig kurs
220,00
%
Nivå Underliggande
113,16
%
2020-02-12
2024-02-12
Vinstsäkring
Inlösenbarriär
Riskbarriär
Underliggande
BILLERUDKORSNAS AB 59,93%
STORA ENSO R OYJ 25,30%
ELECTROLUX B ORD 21,69%
SWEDBANK A ORD 13,16%

GS SPR Top Pick SB x2 3812

ISIN SE0013408028
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2020-01-23
Återbetalningsdag 2024-02-12
Löptid 4 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 100%
Kapitalskydd 0%
Bonuskupong 60,00%
Inlösenbarriär 100%
Riskbarriär 60%
Emissionsdag 2020-02-12
Emittent Goldman Sachs London
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En sprinter kan ha en eller flera underliggande tillgångar som placeringens värdeutveckling är knuten till, där möjlighet finns att delta i underliggande tillgång med mer än 1,0 (deltagandegrad).
  • Placeringen ger det högsta av en bonuskupong eller flera bonuskuponger och den positiva sammanvägda utvecklingen av underliggande tillgång, förutsatt att samtliga underliggande tillgångar slutar på eller över smartbonusbarriären.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.