2021-01-26 kl 15:48
Marknadskurs
95,48
%
Långsiktig kurs
100,57
%
Nivå Underliggande
112,43
%
2020-12-01
2025-12-17
Underliggande
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd +25,92
NOKIA OYJ +22,09
Murata Manufacturing Co Ltd +18,28
Broadcom Inc +14,42
Advanced Micro Devices Inc +1,80
Equinix Inc +1,18
AMERICAN TOWER CORP -3,96
ERICSSON B ORD -3,99

UBS AO 5G SFB 90% 4000

ISIN SE0014991147
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2020-12-01
Återbetalningsdag 2025-12-17
Löptid 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 85%
Kapitalskydd 90%
Emissionsdag 2020-12-17
Emittent
  • UBS AG, London Branch
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2024-12-02
Genomsnitt slut 2025-12-01
Mätintervall Månadsvis

Viktiga egenskaper

  • Ett förutbestämt antal aktier i den underliggande aktiekorgen ersätts med en fast utveckling. Det är de aktierna med bäst utveckling som byts ut mot denna fasta utveckling, så kallad ”Fixed Best”.
  • Placeringen är kapitalskyddad vilket innebär att emittent har åtagit sig att återbetala nominellt investerat belopp på återbetalningsdagen. Men återbetalningsbeloppet är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.