DDB AC Cykliska Combo 4096

Sista teckningsdag 18 mars 2021

  • Combo – möjlighet till både en utbetalande kupong på 5% eller en ackumulerande kupong på indikativt 16%.

  • Cykliska bolag bör gynnas mer än andra när ekonomin öppnar upp igen efter nedstängningarna och den globala konjunkturen återigen växlar upp.

  • Riskbarriär – i det fall då någon av de underliggande aktierna fallit med mer än 40% på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien.

ISIN
SE0014782298
Skydd
Barriärberoende
Löptid
5 år
Pris
100%
Villkor
16 %
Marknad
Sverige
Emittent
DANSKE BANK A/S, DANMARK, SVERIGE FILIAL

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.