GS AC No bolag Mån KSK 4093

Sista teckningsdag 18 mars 2021

  • Placeringen betalar ut en kupong på indikativt 0,7% (8,4%/år) oberoende av utvecklingen för underliggande aktier. Kupongerna utbetalas mellan 10-17:de varje månad fram till löptidens slut.

  • Ett sätt att balansera risken i placeringen är den kursskyddade kupongen. En kursskyddad kupong kan väga upp risken för att det återbetalade beloppet kan komma att bli lägre.

  • Ett sätt att balansera risken i placeringen är den kursskyddade kupongen. En kursskyddad kupong kan väga upp risken för att det återbetalade beloppet kan komma att bli lägre.

ISIN
SE0014959805
Skydd
Barriärberoende
Löptid
5 år
Pris
100%
Villkor
0,7 %
Marknad
Norden
Emittent
Goldman Sachs London

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.