NDA AC Sv bolag Mån PM 4092

Sista teckningsdag 18 mars 2021

  • Månadsvis kupong på indikativt 1,5% – månadsvisa observationer ger fler möjligheter till avkastning och investeraren kan erhålla en mycket jämn avkastningsprofil sett över året.

  • Utbetalande/ackumulerande kupong – kupongen utbetalas vid varje positiv månadsavläsning av kupongbarriären. Vid negativ avläsning ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.

  • Riskbarriär – i det fall någon av de underliggande aktierna fallit med mer än 40% vid slutdagen efter 5 år återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien.

ISIN
SE0014453791
Skydd
Barriärberoende
Löptid
5 år
Pris
100%
Villkor
1,5 %
Marknad
Sverige
Emittent
Nordea Finland Abp

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.